“วอยซ์ ทีวี” เดินหน้ายื่นศาลปกครองคัดค้านคำสั่ง กสทช. พร้อมฟ้องแพ่ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“วอยซ์ ทีวี” เดินหน้ายื่นศาลปกครองคัดค้านคำสั่ง กสทช. พร้อมฟ้องแพ่ง

สังคม
20 มี.ค. 61
17:02
543
Logo Thai PBS
“วอยซ์ ทีวี” เดินหน้ายื่นศาลปกครองคัดค้านคำสั่ง กสทช. พร้อมฟ้องแพ่ง
วอยซ์ ทีวี เดินหน้ายื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งต่อศาลปกครองและฟ้องแพ่ง กรณีระงับการออกรายการ Tonight Thailand เป็นเวลา 15 วัน ชี้แจงยึดมั่นเสรีภาพและวิชาชีพสื่อมวลชน

วันนี้ (20 มี.ค.2561) นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ออกแถลงการณ์แนวทางหลังถูกสั่งระงับรายการ Tonight Thailand ระบุว่าจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุด ที่ สทช 4012/7992 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2561 โดยมีสาระสำคัญคือการระงับการออกรายการ Tonight Thailand เป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเป็นต้นไป ทั้งห้ามนำรายการดังกล่าวไปออกอากาศในวันและเวลาอื่น รวมถึงห้ามนำเทปรายการเดิมมาออกอากาศซ้ำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

วอยซ์ ทีวี ขอชี้แจงว่าเราเป็นสื่อที่ต้องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและทัศนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงความเห็น และยึดมั่นในวิชาชีพสื่อมวลชนที่ต้องนำเสนอข้อมูลและทัศนะอย่างถูกต้อง รัดกุมและรอบด้าน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเสมอมา

การถูกระงับรายการของช่อง วอยซ์ ทีวี ครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ผ่านมา วอยซ์ ทีวี ถูกเรียกให้ชี้แจงและหารือ รวมถึงให้ลงนามในความตกลงร่วมกัน (MOU) กับทาง กสทช. และถูกจับตาการนำเสนออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557 วอยซ์ ทีวี ถูกระงับการเผยแพร่ออกอากาศครั้งแรก 26 วัน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึง 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งถือเป็นทีวีดิจิตอลเพียงช่องเดียวที่ถูกสั่งระงับการออกอากาศ และเมื่อได้รับอนุญาตให้ออกอากาศอีกครั้ง วอยซ์ ทีวี ต้องเผชิญกับการจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอหลายครั้ง

อย่างไรก็ตาม เรามีข้อสังเกตว่า การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเช่นนี้ เป็นการปฏิบัติด้วยมาตรฐานที่เสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่

วอยซ์ ทีวี ได้พยายามให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อท้วงติงและความห่วงกังวลของ กสทช. มาโดยตลอด แม้จะได้รับผลกระทบทั้งต่อหลักเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เสรีภาพในการแสดงความเห็น และไม่เพียงเท่านั้น ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ รวมทั้งกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของสถานีด้วย

วอยซ์ ทีวี พิจารณาว่า บรรยากาศการทำงานภายใต้การตรวจสอบที่อาจเข้าข่ายเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมที่ผ่านมารวมถึงครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของเสรีภาพสื่อไทยโดยรวม และกระทบต่อสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับความเสียหาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ ยืนยันในเสรีภาพสื่อมวลชน และไม่ให้เสียหายต่อธุรกิจอันเกิดจากความไม่เป็นธรรมตามคำสั่งดังกล่าว

วอยซ์ ทีวี จึงตัดสินใจจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางปกครองและทางแพ่งต่อไป โดยจะยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งต่อศาลปกครองและยื่นฟ้องแพ่ง เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดกับสถานีฯ โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ วอยซ์ ทีวี ขอยืนหยัดทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เปิดกว้างทางความคิด และยืนหยัดในเสรีภาพสื่อ และขอเรียกร้องเพื่อนร่วมวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพในการช่วยกำกับและมีบทบาทในการปกป้องการทำหน้าที่สื่อ เพื่อธำรงบรรยากาศที่สร้างสรรค์ให้แก่วงการสื่อมวลชนของไทยต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง