ป.ป.ท.พบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนชาวเขาเชียงใหม่ส่อทุจริต | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ป.ป.ท.พบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนชาวเขาเชียงใหม่ส่อทุจริต

ภูมิภาค
22 มี.ค. 61
18:53
450
Logo Thai PBS
ป.ป.ท.พบเบิกจ่ายเงินอุดหนุนชาวเขาเชียงใหม่ส่อทุจริต
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ พบชาวบ้านจำนวนมากมีรายชื่อในเอกสารใบสำคัญรับเงิน แต่ไม่เคยได้รับเงินจริง

วันนี้ (22 มี.ค.2561) พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรในปี 2560 รวม 67 ล้านบาท

จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านหมู่ 1 บ้านผาแดง ซึ่งมีรายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท จำนวน 37 คน พบว่าไม่มีชาวบ้านได้รับเงินเลย ส่วนชาวบ้านหมู่ 8 บ้านผาปู่จอม จำนวน 36 คน ได้รับเงินคนละ 1,000 บาท แต่ในใบสำคัญรับเงินระบุว่าได้รับเงินคนละ 3,000 บาท นอกจากนี้บางคนไม่รู้หนังสือ แต่กลับมีการลงรายชื่อรับเงิน

พล.ต.อ.จรัมพร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการทุจริตงบประมาณศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 76 จังหวัด พบทุจริตแล้ว 49 จังหวัด ในจำนวนนี้ 7 จังหวัดตั้งอนุกรรมการไต่ส่วนเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐรวม 34 คน

ส่วนนิคมสร้างตนเอง สุ่มตรวจแล้ว 4 แห่งใน จ.อุดรธานี ขอนแก่น สตูล และ จ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่พบการทุจริตในลักษณะการปลอมลายมือ ซึ่งจะมีการสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประสานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง.ร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงิน

สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ มีแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 15 เขต รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2560 เป็นเงิน 67.9 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง