ผลักดันศึกษาโครงการคลองไทย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ผลักดันศึกษาโครงการคลองไทย

เศรษฐกิจ
3 พ.ค. 61
11:48
5,696
Logo Thai PBS
ผลักดันศึกษาโครงการคลองไทย
เครือข่ายสมาคมคลองไทย เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทย เนื่องจากมั่นใจว่าเป็นโครงการที่จะทำให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

วันนี้ (3 พ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เส้นทาง 9A ถูกระบุว่า เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยผ่านพื้นที่ 9 อำเภอ ใน 5 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ตั้งแต่ จ.สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ และตรัง รวมระยะทาง 135 กิโลเมตร โดยมีปากคลองด้านฝั่งอันดามันที่ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ส่วนปากคลองฝั่งอ่าวไทยที่ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา

ทั้งนี้ เครือข่ายสมาคมคลองไทย ซึ่งมีคณะทำงานจากหลายสาขาอาชีพ เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการขนส่งทางเรือแห่งใหม่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมั่นใจว่าโครงการนี้จะส่งผลดีมากกว่าผลเสีย ทั้งต่อประชาชนและสังคมไทย โดยเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยังช่วยสร้างดุลอำนาจให้กับประเทศไทยอีกหลายด้าน

ด้านที่ปรึกษาเครือข่ายสภาองกรค์ชุมชน จ.พัทลุง ให้ข้อคิดเห็นว่าประเด็นที่ภาครัฐควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คือต้องให้ภาคประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมแสดงความเห็น และภาครัฐควรมีข้อมูลในทุกมิติ ที่ได้จากการศึกษาเชิงลึก เพื่อยืนยันว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแท้จริง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง