ชี้แจงภรรยา ผอ.พศ.ดูงานอินเดีย-เนปาลตามขั้นตอน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชี้แจงภรรยา ผอ.พศ.ดูงานอินเดีย-เนปาลตามขั้นตอน

สังคม
4 พ.ค. 61
12:02
966
Logo Thai PBS
ชี้แจงภรรยา ผอ.พศ.ดูงานอินเดีย-เนปาลตามขั้นตอน
สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ชี้แจงกรณีมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ที่อินเดียและเนปาล ซึ่งมีรายชื่อภรรยาของ ผอ.พศ.ร่วมโครงการไปด้วย โดยยืนยันว่าผู้ที่ร่วมโครงการมีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์คัดเลือก

หลังจากองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา (อสคพ.) ยื่นหนังสือถึง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ขอทราบกรณีนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยา พ.ต.ท.พงศ์พร ใช้งบประมาณของ พศ.เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาล

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ชี้แจงตามเอกสารที่ออกโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่า พศ.ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ พระภิกษุสามเณรและบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาล จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งในอดีตเคยมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี

โดยนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งสนับสนุนและทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก มีคุณสมบัติตามประกาศและวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว การกำหนดกระบวนการคัดเลือก มีการประกาศล่วงหน้า มีคณะกรรมการคัดเลือก การคัดเลือกจึงมิได้กระทำตามอำเภอใจ

การร้องเรียนเผยแพร่ข่าวอาจเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่นและอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตลอดจนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีโทษถึงจำคุกได้

 

ขณะที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแล พศ. กล่าวว่า ทุกอย่างอยู่ที่ข้อเท็จจริง เรื่องการไปสังเวชนียสถาน ประเด็นคือ 1.งบประมาณของรัฐบาลนั้นได้มีการจัดสรร และ 2.มีการบริหารจัดการงบประมาณส่วนนี้ให้โปร่งใสเป็นไปด้วยความชอบธรรม ให้แก่คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ฝ่ายราชการ ที่ให้ความสนับสนุน และเดินทางไปดูแลคณะสงฆ์ต่างประเทศ ทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการให้โปร่งใส ทุกอย่างก็ดีงามเอง

ส่วนประเด็นการตรวจสอบการทุจริตเงินทอนวัด ขณะนี้กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) ได้ส่งสำนวนคดีการทุจริตเงินทอนวัดล็อต 3 ให้กับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลของ ป.ป.ช.คาดว่าจะเข้าที่ประชุมใหญ่เร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง