กรมธนารักษ์ตรวจสอบสัญญาเช่าตลาดใหม่ดอนเมือง

สังคม
7 พ.ค. 61
19:07
644
Logo Thai PBS
กรมธนารักษ์ตรวจสอบสัญญาเช่าตลาดใหม่ดอนเมือง
กรมธนารักษ์ เข้าตรวจสอบตลาดใหม่ดอนเมืองในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิให้เช่าพื้นที่ว่ามีการละเมิดสัญญาเช่าหรือทำให้รัฐเสียผลประโยชน์หรือไม่

วันนี้ (7 พ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมืองที่ให้เอกชนเช่าเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ เข้าตรวจสอบการทำสัญญาเช่าพื้นที่ร่วมกับตำรวจ เพื่อตรวจสอบว่ามีการละเมิดสัญญาเช่าหรือทำให้รัฐเสียผลประโยชน์หรือไม่ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารที่ยังไม่แล้วเสร็จกว่า 10 ปี

นายธีรธร แช่มสนิท ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ผู้เช่าอาคารในพื้นที่มีทั้งที่เช่าโดยตรงกับกรมธนารักษ์ และเช่าช่วงต่อจากบริษัทเอกชนคู่สัญญา ซึ่งการยกเลิกสัญญาจะมีการพิจารณาจากการดัดแปลงตัวอาคาร หรือการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะต้องตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากผู้ประกอบการไม่ยินยอมก็จะต้องฟ้องร้องให้ออกจากพื้นที่

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะโฆษกกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์จะพิจารณาดำเนินการตามความผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ถูกโยงเป็นเครื่องมือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และพร้อมทำสัญญาใหม่ในอัตราค่าเช่า ตามมูลค่าสินทรัพย์ (อาร์โอเอ) ในอัตราร้อยละ 3 รวมทั้งส่งหนังสือเวียนไปยังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ ตรวจสอบปัญหาการใช้ที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ และผู้เช่าปล่อยให้ใช้อาคารเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย ซ้ำรอยเหมือนกรณีของตลาดใหม่ดอนเมือง

สำหรับโครงการพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นที่ราชพัสดุที่มอบให้กองทัพอากาศสร้างที่อยู่อาศัย แต่เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ทำให้ผู้เช่ารายย่อยบางส่วน โอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นผู้บริหารพื้นที่ รวม 21 ไร่ และทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ระยะ 30 ปี วงเงินลงทุน 390 ล้านบาท ซึ่งยังเหลือพื้นที่อาคารโซน ซี ที่ยังก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน แต่ในสัญญากำหนดให้ต้องแล้วเสร็จ ภายในปลายปีนี้ มิฉะนั้น กรมธนารักษ์สามารถบอกยกเลิกสัญญา และเปิดประมูลหาผู้พัฒนารายใหม่ได้