ศาลสั่ง ตร.ชดใช้ค่าสินไหมกรณี 2 นรต.โดดร่มไม่กาง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศาลสั่ง ตร.ชดใช้ค่าสินไหมกรณี 2 นรต.โดดร่มไม่กาง

สังคม
22 พ.ค. 61
11:15
3,408
Logo Thai PBS
 ศาลสั่ง ตร.ชดใช้ค่าสินไหมกรณี 2 นรต.โดดร่มไม่กาง
ศาลปกครองเพชรบุรีสั่งชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ให้ครอบครัว 2 นักเรียนนายร้อยตำรวจเสียชีวิต เหตุร่มไม่กางระหว่างฝึกโดดร่ม ระบุอุปกรณ์ชุดฝึกบนเครื่องบินซ่อมไม่ได้มาตรฐานเป็นเหตุให้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2561 ศาลปกครองเพชรบุรี มีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัว นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชยากร พุทธชัยยงค์ และครอบครัว นักเรียนนายร้อยตำรวจ ณัฐวุฒิ ติรสุวรรณสุข นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 ที่เสียชีวิตระหว่างเข้ารับการฝึกโดดร่มที่ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี แต่ร่มไม่กางเหตุเกิดเมื่อปี 2557

สำหรับคำพิพากษาศาลระบุว่า ชุดสลิงและขอเกี่ยวท้ายเครื่องบินที่ใช้ในการฝึกโดดร่มดังกล่าวมีร่องรอยการกลึงและการเจีย เพื่อปรับแต่งผิว เมื่อเทียบกับอุปกรณ์เดียวกับที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องบินและที่กองบินตำรวจได้จัดซื้อมาใหม่ พบว่า เครื่องมือไม่เหมาะสมผิดไปจากมาตรฐานที่ควรเป็น

นอกจากนี้ การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การว่านักบินและช่างอากาศยานตรวจอุปกรณ์ ด้วยการสัมผัสและสายตาแล้ว แต่ยังยอมรับมอบเครื่องบินที่เกิดเหตุมาใช้ ทั้งที่ชุดสลิงมีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรฐานฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ติดตามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งาน เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย

การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเครื่องบินดังกล่าวมาใช้ฝึกการโดดร่มและเป็นเหตุให้ นักเรียนนายร้อยตำรวจทั้งสองคนร่มไม่กาง จากเหตุสายสลิงไม่ทำงาน เป็นการประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ เป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลจึงมีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ บิดา และมารดา ของนักเรียนนายร้อยตำรวจทั้ง 2 คน เป็นเงินค่าปลงศพ และค่าขาดไร้อุปการะ รวมเป็นเงินประมาณ 5,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับแต่วันที่ 26 มี.ค.2558 ที่มีการฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง