"เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์" นั่งหัวหน้าพรรคสามัญชน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์" นั่งหัวหน้าพรรคสามัญชน

การเมือง
22 ก.ย. 61
16:04
1,690
Logo Thai PBS
"เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์" นั่งหัวหน้าพรรคสามัญชน
ที่ประชุมพรรคสามัญชนมีมติเลือก "เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์" เป็นหัวหน้าพรรค ชูอุดมการณ์​ "ประชาธิปไตยจากฐานราก สิทธิมนุษยชน เท่าเทียม เป็นธรรม"

วันนี้ (22 ก.ย.2561) พรรคสามัญชนจัดประชุมที่วัดโนนสว่างพัฒนา ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ท่ามกลางการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ซึ่งเป็นการประชุมพรรคอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังมีตัวแทนยื่นจดแจ้งชื่อพรรคกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา

 

 

การประชุม เริ่มต้นด้วยการเลือกประธานที่ประชุม โดยมีการเสนอชื่อและรับรองนายนิมิตร เทียนอุดม และ น.ส.กิติมา ขุนทอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้นเข้าสู่วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองชื่อ ชื่อย่อ เครื่องหมายพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใช้ชื่อพรรคสามัญชน เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Commoners Party ชื่อย่อภาษาไทย สช. ภาษาอังกฤษ CMP โดยเครื่องหมายพรรค เป็นคำว่าสามัญชน ตัวหนังสือสีดำ และเครื่องหมายเท่ากับสีแดง บนพื้นหลังสีขาว จากนั้น เป็นการประชุมพิจารณาและรับรองอุดมการณ์พรรค คือประชาธิปไตยจากฐานราก สิทธิมนุษยชน เท่าเทียม เป็นธรรม และพิจารณารับรองนโยบายของพรรค โดยชูสาระสำคัญ 3 ด้าน คือ ประชาธิปไตยฐานราก เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนชุมชนท้องถิ่น และนโยบายเพื่อสร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางสังคม รวมถึงการประชุมพิจารณาและรับรองข้อบังคับพรรค

 

 

จากนั้น วาระที่ 6 เป็นวาระคัดเลือกและรับรองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรค รวม 16 ตำแหน่ง สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค มี 2 คน คือนายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ จากกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา ที่ขับเคลื่อนประเด็นทางทรัพยากร โดยเฉพาะนโยบายการบริหารจัดการแร่ และนายกรชนก แสนประเสริฐ ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม ที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคอีสาน และอดีตผู้ก่อตั้งกลุ่มดาวดิน โดยที่ประชุม มีมติรับรอง นายเลิศศักดิ์ 217 เสียง นายกรชนก 63 เสียง ทำให้นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคสามัญชน

 

 

นอกจากนี้ ตำแหน่งกรรมบริหารพรรคคนอื่น อีก 15 คน ได้แก่ นายชาติชาย ธรรมโม, นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์, น.ส.ชุมาพร แต่งเกลี้ยง และนายเอกชัย อิสระทะ เป็นรองหัวหน้าพรรค, นายกิตติชัย งามชัยพิสิฐ เป็นเลขาธิการพรรค, น.ส.ชุทิมา ชื่นหัวใจ น.ส.ลลิตา เพ็ชรพวง น.ส.พักตร์วิไล สหุนาฬุ เป็นรองเลขาธิการพรรค, น.ส.จินตนา ศรีนุเดช เป็นเหรัญญิกพรรค, นายศิววงศ์ สุขทวี เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค, นายปกรณ์ อารีกุล เป็นโฆษกพรรค, นายสมชาย กระจ่างแสง เป็นประธานพรรคภาคกลาง, นายวรวุฒ ตามี่ เป็นประธานพรรคภาคเหนือ, น.ส.ณัฐพร อาจหาญ เป็นประธานพรรคภาคอีสาน, และนายพร้อมศักดิ์ จิตจำ ประธานพรรคภาคใต้

 

 

สำหรับเหตุผลที่เลือกพื้นที่บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ..เลย เป็นสถานที่ประชุมจัดตั้งพรรคในวันนี้ นายเลิศศักดิ์ ระบุว่า เป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ที่ประชาชนคนธรรมดา ต่อสู้ยืนยันในสิทธิชุมชน กรณีเหมืองทองคำ จ.เลย โดยใช้เวลากว่า 10 ปี จึงเห็นความเปลี่ยนแปลง นำมาสู่กระบวนการปิดเหมือง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

โดยหลังจากนี้ ว่าที่หัวหน้าพรรคสามัญชน จะส่งเอกสารต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ร่วมจัดตั้งพรรค, รายชื่อผู้มาประชุมจัดตั้งพรรค, บันทึกการประชุมและรายชื่อว่าที่กรรมการบริหารพรรค ทั้ง 16 รายชื่อ พร้อมเงินทุนจัดตั้งพรรค ยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง