ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ผบ.เหล่าทัพใหม่" ดำรงตำแหน่งใน คสช. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ผบ.เหล่าทัพใหม่" ดำรงตำแหน่งใน คสช.

สังคม
28 ก.ย. 61
05:43
1,063
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ผบ.เหล่าทัพใหม่" ดำรงตำแหน่งใน คสช.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วานนี้ (27 ก.ย.61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2560

ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งในคณะรักษความสงบแห่งชาติ

 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 3. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 4. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 5. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 6. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 7. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 8. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 9. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 10. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 11. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 12. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 13. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 14. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 15. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ 3 ให้สำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2561
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2561
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง