"ซูเปอร์โพล" ชี้ชาวบ้านร้อยละ 53 ไม่เลือกส.ส.ย้ายพรรค

การเมือง
9 ธ.ค. 61
13:58
2,174
Logo Thai PBS
"ซูเปอร์โพล" ชี้ชาวบ้านร้อยละ 53 ไม่เลือกส.ส.ย้ายพรรค
โพลชี้ประชาชนกว่าร้อยละ 50 ไม่เลือกส.ส.ย้ายพรรค ระบุไม่น่าดู น่าเบื่อ ขณะที่ผลสำรวจ พล.อ.ประยุทธ์ ยังติดอันดับแรกที่ได้คะแนน 7.24 เพราะแก้วิฤตขัดแย้งทางการเมือง แก้คอรัปชัน ส่วนรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ติดอันดับ 2 จากนโยบายทวงคืนป่า รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

วันนี้ (9 ธ.ค.2561) ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจภาคสนาม เรื่องอดีต ส.ส. ย้ายพรรคกับความเป็นผู้นำขวัญใจตลอดกาล กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,098 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 1-8 ธ.ค.นี้

ผลสำรวจมีดังนี้ เมื่อถามถึงพรรคการเมืองและนักการเมืองเสนอแนวทางแก้ปัญหาเดือดร้อน ตอบโจทย์ของประชาชนแล้วหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.6 ระบุ พรรคการเมืองยังไม่ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาเดือดร้อน ยังไม่ได้ตอบโจทย์ของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 29.4 ระบุพรรคการเมืองเสนอแนวทางแก้ปัญหาแล้ว

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการย้ายพรรคของ อดีต ส.ส.พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.1 ระบุไม่น่าดู น่าเบื่อมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 46.9 ระบุ น่าสนใจ น่าติดตามที่น่าพิจารณาคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.5 จะไม่เลือก อดีต ส.ส.คนย้ายพรรค

ในขณะที่ร้อยละ 46.5 ระบุว่าจะเลือก และผลสำรวจยังพบ 5 อันดับคะแนนความพึงพอใจของตัวอย่างที่ระบุ ผลงานรัฐมนตรีด้านต่างๆ ในความพอใจของประชาชน พบว่า นายกรัฐมนตรี ได้อันดับแรกคือ 7.24 คะแนน เพราะสามารถแก้วิกฤตขัดแย้งการเมืองรุนแรงได้สงบ แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น แก้ปัญหาต่างชาติกีดกันการค้าไทย และมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก เกิดการลงทุนต่างๆ ในประเทศ

โพลให้ 7 คะแนนรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม "ทวงคืนป่า" 

อันดับ 2 ได้แก่ รัฐมนตรีด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ 7.19 คะแนน เพราะทวงคืนผืนป่าจากนายทุน ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ รณรงค์ชายหาดปลอดบุหรี่ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม ให้คนอยู่กับป่าดูแลรักษาป่าได้ 

อันดับ 3 ได้แก่ รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้ 6.90 คะแนน เพราะทำบ้านเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่ขัดแย้งรุนแรงบานปลาย แก้ปัญหาค้ามนุษย์ จัดระเบียบสังคม ขจัดผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมข้ามชาติ อันดับ 4 ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ได้ 6.56 คะแนน เพราะแปรรูปยางพาราทำถนนหมู่บ้าน กระจายสินค้าเกษตร แก้ปัญหาสินค้าเกษตรค้างสต็อก ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนา ราคาดี แก้ปัญหาใช้สารเคมีในการเกษตร 

 

และอันดับที่ 5 ได้แก่ รัฐมนตรีด้านคมนาคม ได้ 6.52 คะแนน เพราะการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เกิดขึ้นในเมืองใหญ่และหัวเมืองต่างจังหวัด ความปลอดภัยทางถนน และได้แก้ปัญหาสามารถปลดธงแดง ความเสี่ยงปลอดภัยด้านการบินพลเรือน 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการทำ “เนต แอสเซสเมนท์” กับชาวบ้านในหัวข้อผู้นำประเทศที่ครองใจข้าตลอดกาล พบ 5 ลักษณะที่จะทำให้เทใจสนับสนุนเป็นผู้นำตลอดเวลา คือ 1. ผู้นำที่รู้จักผิดชอบชั่วดี ปรับ ปรุงแก้ไข ตัดสินใจเด็ดขาด ขจัดคนข้างตัวที่ไม่ดีออกไปได้และทำให้คนข้างตัวทำงานหนักหมั่นดูแลประชาชนให้เป็นสุขทุกกลุ่มเท่าเทียม 2.ผู้นำที่เป็นศูนย์รวมทุกคน คนทุกระดับวิ่งเข้าหา ไม่ว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจ ไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกล 3. ผู้นำที่ต้องรักษาเครือข่ายฐานสนับสนุนไว้หมั่นดูแลทั้งยามสุขและยามทุกข์ ไม่ขาดช่วง ไม่ขาดตอน 4. ผู้นำที่แก้ปัญหาปากท้องได้ดีมีฝีมือ สร้างผลงานเป็นที่จดจำได้ ใครมาเป็นผู้นำก็ต้องทำต่อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง