เช็กสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ปรับใหม่ บังคับใช้ 3 ก.พ. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เช็กสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ปรับใหม่ บังคับใช้ 3 ก.พ.

สังคม
2 ก.พ. 62
19:31
8,260
Logo Thai PBS
เช็กสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ปรับใหม่ บังคับใช้ 3 ก.พ.
3 ก.พ. 62 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้สถานที่สาธารณะหลายแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่มีผลบังคับใช้ เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พบควันบุหรี่ก่อฝุ่น PM2.5 สูงกว่าไอเสียจากรถยนต์

วันนี้ ( 2 ก.พ.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

เจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงฉบับนี้ กำหนดให้สถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด รวมทั้งระยะ 5 เมตร จากทางเข้าออกสวนสาธารณะ ตลาด ป้ายรถเมล์ หรือปั๊มน้ำมัน เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

วันนี้ผู้ประกอบการที่ตลาดนัดจตุจักร ร่วมมือติดสติกเกอร์และแจ้งนักท่องเที่ยวให้งดสูบบุหรี่ในพื้นที่ เพื่อปกป้องสุขภาพคนที่ไม่สูบบุหรี่ ตามเจตนารมณ์กฎหมาย และช่วยลดมลพิษในอากาศ

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคและกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการติดสติกเกอร์รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ พร้อมทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว หากพบว่ายังฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลวิจัยทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม ระบุว่าควันจากการจุดบุหรี่ 3 มวน ในพื้นที่ปิดนานครึ่งชั่วโมง ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง 591 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากกว่าไอเสียจากรถยนต์ดีเซล ที่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ในพื้นที่และเวลาเท่ากัน กว่า 2 เท่า ทำให้การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มฝุ่นขนาดเล็กและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง