"ประวิตร" ประชุมเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ประวิตร" ประชุมเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

สังคม
11 ก.พ. 62
12:53
840
Logo Thai PBS
"ประวิตร" ประชุมเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ขอทุกส่วนราชการร่วมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

วันนี้ (11 ก.พ.2562) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลาว่าการกลาโหม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้ทุกส่วนราชการบูรณาการทำงานร่วมกันในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อการถวายความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ พร้อมทั้งร่วมกันทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย การดูแลความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ครอบคลุมกิจกรรมประกอบพระราชพิธีที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ขอให้สนับสนุนการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยให้คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาตามปกติได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบงาน จัดทำแผนงานรองรับและให้มีการซักซ้อมการทำงานร่วมกัน ทั้งงานถวายความปลอดภัย การรักษาปลอดภัย การบริหารจัดการจราจร การคมนาคมและการขนส่ง การให้บริการด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์ การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยให้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับผิดชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง