เปิด 400 รายชื่อ คาด "พล.อ.ประวิตร" ชงนั่ง ส.ว.

การเมือง
9 มี.ค. 62
08:45
8,411
Logo Thai PBS
เปิด 400 รายชื่อ คาด "พล.อ.ประวิตร" ชงนั่ง ส.ว.
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภา (ส.ว.) ยืนยัน สรุปรายชื่อว่าที่ ส.ว. 400 คนแล้ว ส่ง คสช.พิจารณาเหลือ 194 คน ภายใน 9 มี.ค.นี้

หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อพิจารณาจัดทำรายชื่อ 400 คน ส่งให้ คสช.พิจารณาแต่งตั้งเป็น ส.ว.สรรหา 194 คน

ล่าสุด วานนี้ (8 มี.ค.2562) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการสรรหา ส.ว.ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ส.ว. นัดสุดท้าย เพื่อสรุปรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกแล้ว 400 คน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างจัดพิมพ์รายชื่อตามลำดับอักษร ซึ่งจะส่งให้ คสช. ภายในวันที่ 9 มี.ค.นี้

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า รายชื่อของ ส.ว.ที่คาดว่าจะได้รับการคัดเลือกแบ่งเป็นหลายกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มคนใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร

คาดว่ามีชื่อ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผบ.ตร.และ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อดีต ส.ว.สรรหา ซึ่งเป็นน้องชายของ พล.อ.ประวิตร พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อนสนิทของ พล.ต.อ.พัชรวาท

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ สมาชิกสนช. พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล อดีต ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.ทวีป เนตรนิยม อดีตเลขาธิการสมช. รวมถึง พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายสม จาตุศรีพิทักษ์ อดีต ส.ว.สรรหา

กลุ่มเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 6

คาดว่ามีชื่อของ พล.อ.นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษาคสช. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ อดีตส.ว.สรรหา พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์ อดีตที่ปรึกษารมว.กลาโหม พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ และเป็นพี่ชายของ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร สมาชิก คสช. พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ อดีตที่ปรึกษากองทัพบก พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา ผบ.ทสส.

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีรายชื่อของ พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง อดีตส.ว.สรรหา พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย อดีตรองผบ.ทสส. พล.อ.อู้ด เบื้องบน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผบ.ทสส. พล.อ.ธีรเดช มีเพียร อดีตประธานวุฒิสภา และ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร อดีตรอง ผบ.ทบ.

กลุ่มเคยร่วมงานในกระทรวงกลาโหมและมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

คาดว่ามีชื่อ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ อดีตประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม และอดีตแม่ทัพภาคที่ 1  พล.อ.วลิต โรจนภักดี อดีตรอง ผบ.ทบ. นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร อดีตโฆษกกองทัพอากาศ

กลุ่มเพื่อนร่วมรุ่น และสนิทสนมกับ พล.อ.ประยุทธ์

พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ อดีต ส.ว.ชุมพร พล.อ.อักษรา เกิดผล อดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร อดีตผบ.ทสส. พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย  และ พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พล.อ.สกล ชื่นตระกูล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตสนช. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิก สนช. และ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิก สนช.

กลุ่มคนใกล้ชิด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

คาดว่าจะมีรายชื่อ พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ อดีต ผบ.ทสส. พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง อดีตรอง ผบ.ทสส. พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล อดีตรอง ผบ.ทสส. และ พล.อ.ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ อดีตรอง ผบ.ทบ.

กลุ่มนายทหารเกษียณปีนี้

คาดว่าจะมีชื่อ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ.ทสส. พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.อ.ธนะเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นต้น

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อ ส.ว. จะเกิดขึ้นภายใน 3 วัน หลังประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส. แล้วนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอน เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ ลงมาจึงจะมีการเปิดประชุมวุฒิสภาต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ