กอ.รมน.อบรมแก้ปัญหาหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กอ.รมน.อบรมแก้ปัญหาหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล

สังคม
21 พ.ค. 62
13:00
238
Logo Thai PBS
กอ.รมน.อบรมแก้ปัญหาหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล

วันนี้ (21 พ.ค.2562) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


ผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดชายทะเล จำนวน 22 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม จำนวน 128 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ทิศทางการปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ


ทั้งนี้ คาดว่าหลังการฝึกอบรม จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และจะทำให้ประเทศไทยได้รับการพิจารณาปรับระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ในระดับที่ดียิ่งขึ้น และการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศจะลดลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมอย่างยั่งยืน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง