ครม.เคาะตั้ง สทนช. 4 ภาคดูแลครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เคาะตั้ง สทนช. 4 ภาคดูแลครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ

สังคม
25 มิ.ย. 62
15:46
794
Logo Thai PBS
ครม.เคาะตั้ง สทนช. 4 ภาคดูแลครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ใน 4 ภูมิภาค ทำหน้าที่กำกับดูแลครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำใหม่ พร้อมตั้ง 2 หน่วยงานในส่วนกลางดูแลด้านกฏหมายขับเคลื่อน พ.ร.บ.น้ำ และด้านต่างประเทศประสานข้อมูลน้ำสากล

วันนี้ (25 มิ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัยพากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค (สทนช.) ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ. ลำปาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น, ภาคกลาง จ.สระบุรี และภาคใต้ จ.สุราษฏร์ธานี

โดยทำหน้าที่อำนวยการ กำกับและดูแลถึงพื้นที่ระดับลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ พร้อมประสานหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้ำ ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำในเขตลุ่มน้ำให้เป็นไปตามแผนแม่บท

นอกจากนี้ยังตั้งอีก 2 หน่วยงานในส่วนกลาง คือ 1. กองต่างประเทศ ทำหน้าที่เสนอนโยบาย แผนแม่บทด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชุมเจรจาและจัดทำความตกลงด้านทรัพยากรน้ำ รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืน และ 2. กองกฎหมาย ทำหน้าที่ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สทนช.เพิ่มมากขึ้น จึงเสนอ ครม.พิจารณาร่างปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของสำนักงานทรัพยากรนำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ..... เพื่อให้สอดคล้อง ครอบคลุมกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยหลังจากนี้จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง