ชาวรังสิตเดือดร้อน น้ำประปาไหลอ่อน ไม่พอใช้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวรังสิตเดือดร้อน น้ำประปาไหลอ่อน ไม่พอใช้

สังคม
19 ก.ค. 62
14:16
1,057
Logo Thai PBS
ชาวรังสิตเดือดร้อน น้ำประปาไหลอ่อน ไม่พอใช้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ถกการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หลังประชาชนในพื้นที่เขตรังสิตร้องเรียนเดือดร้อนหนัก

วันนี้ (19 ก.ค.) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำเขตรังสิต หลังประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเดือดร้อนหนัก จากกรณีการบริหารจัดการน้ำประปาไม่มีประสิทธิภาพทำให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ไม่เพียงพอ ไหลอ่อน รวมถึงไม่มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่ อ.ลำลูกกา และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไข

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมและลงพื้นที่ในวันนี้ สืบเนื่องมาจากประชาชนในพื้นที่ อ.ลำลูกกา และจากชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 อำเภอธัญบุรี รวมกว่า 40 คน ร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินในช่วงปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา จากกรณีการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) บริหารจัดการน้ำประปาโดยไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และกรณีไม่ดำเนินการให้มีน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 26 ทำให้ประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก

เบื้องต้นพบปัญหาหลัก คือ 1. การบริหารจัดการน้ำประปา ประชาชนไม่มีน้ำใช้เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเนื่องจากท่อประปาชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนและการก่อสร้างของส่วนราชการตลอดจนภาคเอกชน ซึ่งไม่มีการรายงานสถานการณ์กรอบระยะเวลาการซ่อมแซมหรือมาตรการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ มีปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลจำนวนผู้ขอใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5,000 ราย และแม้การประปาส่วนภูมิภาคจะได้อนุมัติโครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตเป็นน้ำประปาให้บริการประชาชน แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีข้อติดขัดเรื่องกระบวนการจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งเป็นสถานีผลิตน้ำประปา

และ 2.การไม่ดำเนินการให้มีน้ำประปาในเขตชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 26 ซึ่งปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้ส่งเรื่องขออนุมัติโครงการการเดินท่อน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 26 ให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 พิจารณาดำเนินการแล้ว

 

สำหรับกรณีการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 26 นั้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้ส่งเรื่องขออนุมัติโครงการการเดินท่อน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต-นครนายก 26 ให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เร่งพิจารณาดำเนินการ เบื้องต้นได้รับการชี้แจงว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวประมาณ 1,350,000 บาท และเทศบาลนครรังสิตได้แจ้งว่าทางชุมชนยินดีที่จะให้เงินสนับสนุนจำนวน 350,000 บาท

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้รับหนังสือแจ้งความคืบหน้าการขอจัดสรรงบประมาณขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2563 (งบอุดหนุนรัฐบาล) แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.62 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง