ก.เกษตรฯ เล็งทดลองใช้ "จุลินทรีย์" กำจัดวัชพืช | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ก.เกษตรฯ เล็งทดลองใช้ "จุลินทรีย์" กำจัดวัชพืช

เศรษฐกิจ
28 ต.ค. 62
19:38
1,294
Logo Thai PBS
ก.เกษตรฯ เล็งทดลองใช้ "จุลินทรีย์" กำจัดวัชพืช
ก.เกษตรฯ ยืนยันการใช้จุลินทรีย์จากการหมักสาหร่ายทะเลน้ำลึกเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืชได้ ซึ่งมีผู้ผลิตเสนอผลการวิจัยเข้ามาและใช้งานจริงที่ จ.ชัยนาท ขณะที่กรมการข้าวเตรียมจะทดลอง ถ้าได้ผลดี จะเสนอให้ ก.เกษตรฯ พิจารณาเป็นทางเลือก

วันนี้ (28 ต.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด เพื่อมาขับเคลื่อนหามาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน, นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นที่ปรึกษา และอธิบดีกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 17 คน มีอำนาจหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล นวัตกรรม เครื่องจักรกล เทคโนโลยีทางการเกษตร และสารเคมีทดแทน และกำหนดแนวทาง หรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

นายวรยุทธ บุญมี ผู้อำนวยการกองนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การใช้จุลินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืชได้ โดยขณะนี้มีบริษัท วอน ซิสเต็มส์ ได้เสนอผลการวิจัยการใช้จุลินทรีย์ "ไบโอกรีนเสท" ซึ่งใช้สาหร่ายทะเลน้ำลึกเป็นหลักในการหมักจุลินทรีย์ มีผลงานเอกสาร และพื้นที่ปฏิบัติจริง ณ บ้านดอนกล่ำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยจะเสนอให้กรมวิชาการเกษตร พิจารณาการขึ้นทะเบียน ขณะที่กรมการข้าวยินดีร่วมทดสอบในแปลงจริง หากได้ผลที่ดี จะเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาเป็นสารทางเลือกต่อไป