งานกาชาดรณรงค์ลดขยะ หลังปี 2561 มีขยะมากถึง 30 ตันต่อวัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

งานกาชาดรณรงค์ลดขยะ หลังปี 2561 มีขยะมากถึง 30 ตันต่อวัน

สิ่งแวดล้อม
10 พ.ย. 62
18:41
757
Logo Thai PBS
งานกาชาดรณรงค์ลดขยะ หลังปี 2561 มีขยะมากถึง 30 ตันต่อวัน
งานกาชาดสีเขียว Red Cross Green Fair หวังเป็นต้นแบบงานมหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการแยกขยะ พร้อมรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก หวังช่วยลดปริมาณขยะจากปี 2561 ที่มีขยะเฉลี่ยมากกว่า 30 ตันต่อวัน

สภากาชาดไทยรณรงค์เที่ยวงานกาชาด แบบงดโฟม ลดพลาสติก ด้วยการพกถุงผ้าและกระบอกน้ำ หลังพบข้อมูลจากกรุงเทพมหานครว่า งานกาชาดปี 2561 มีปริมาณขยะเฉลี่ยถึง 30 ตันต่อวัน จากจำนวนที่มีผู้เข้าชมงานตลอด 9 วัน กว่า 900,000 คน

โดยปีนี้ จะมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะภายในงาน หวังให้งานกาชาดเป็นต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Red Cross Green Fair งานแรกของประเทศไทย ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และลดปริมาณขยะในงานกาชาด โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ร้านค้า ผู้มาเที่ยวงานคัดแยกขยะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา คอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะตามจุดต่าง ๆ

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กรรมการ และเลขานุการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ระบุว่าแนวทางบริหารจัดการขยะ เพื่อไม่ให้เกิดปริมาณขยะสะสมและตกค้างในงานกาชาด

โดยในส่วนของร้าน ให้นำขยะมาทิ้งที่จุดพักขยะ 4 จุด ในช่วงเวลา 10.00 – 22.00 น. จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเก็บขยะจากจุดพัก ส่วนขยะอินทรีย์ จะนำไปเข้าเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเพื่อใช้เป็นปุ๋ยต่อไป

 

 

ส่วนขยะจากผู้มาเที่ยวชมงาน ได้จัดให้มีจุดตั้งถังขยะ แยกประเภท จำนวน 40 จุด ประกอบด้วย ถังสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล ถังสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ ถังสีฟ้า สำหรับขยะทั่วไป และถังสีแดงสำหรับขยะอันตราย โดยจุดทิ้งขยะจะมีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร คอยให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำขยะแต่ละประเภทไปดำเนินการต่อได้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้า มาเที่ยวในงานกาชาด และรณรงค์ให้หน่วยงาน ร้านค้าต่าง ๆ ภายในงาน งดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบ single use หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก ภาชนะพลาสติก และช้อน ส้อม พลาสติก

ทั้งนี้ ปริมาณขยะอาจจะไม่น้อยลงจากเดิมนัก เพราะปีนี้ขยายเวลาจัดงานเป็น 10 วัน และมีจำนวนหน่วยงานร้านค้าที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาดเพิ่มขึ้น แต่มั่นใจว่าการบริหารจัดการขยะแนวทางดังกล่าวจะทำให้ปริมาณขยะตกค้างในงานจะลดน้อยลง

โดยงานกาชาดในปีนี้ จะจัดขึ้นที่ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง