มติเอกฉันท์! กกต.สั่ง "อนาคตใหม่" แจงปมกู้ยืมเงิน

การเมือง
19 พ.ย. 62
10:47
1,727
Logo Thai PBS
มติเอกฉันท์! กกต.สั่ง "อนาคตใหม่" แจงปมกู้ยืมเงิน
มติเอกฉันท์ กกต. สั่งพรรคอนาคตใหม่ ส่งเอกสารกู้เงิน “ธนาธร” กว่า 191 ล้านบาท ระบุเคยขอให้ส่งเอกสาร หรือข้อโต้แย้งเพิ่ม แต่ยังไม่ดำเนินการ

วันนี้ (19 พ.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสารกรณีการพิจารณาคดีการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ประชุมพิจารณาสำนวนการสืบสวน กรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี

ในการนี้ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะอนุกรรม การวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดทุกประการแล้ว

มติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

โดยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง และปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้เคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

 

ก่อนหน้านี้เมื่อ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ยังไม่สามารถสรุป หรือชี้ขาดในเหตุแห่งการกระทำตามคำร้อง กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อยเงินกู้ 191 ล้านบาทให้พรรคและสมาชิกพรรค ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งได้

แต่ กกต. ได้ลงมติเห็นชอบส่งเรื่องไปยังอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ของสำนักงาน กกต. เพื่อพิจารณารายละเอียดของข้อกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องรายได้และรายจ่ายของพรรคการเมืองเกี่ยวข้องและยึดโยงกับเงินกู้หรือไม่ อย่างไร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คาด กกต.พิจารณาสำนวนเงินกู้อนาคตใหม่ พรุ่งนี้

กกต.ยังไม่ชี้ "ธนาธร" ให้อนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาท

"วิษณุ" ไม่ออกความเห็นปมเงินกู้อนาคตใหม่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง