ฝ่านค้านหวั่น 2 ญัตติด่วนตั้งกมธ.วิฯ ถูกเลื่อนเตรียมเสนอ "ชวน" พิจารณา 29 พ.ย.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ฝ่านค้านหวั่น 2 ญัตติด่วนตั้งกมธ.วิฯ ถูกเลื่อนเตรียมเสนอ "ชวน" พิจารณา 29 พ.ย.นี้

การเมือง
19 พ.ย. 62
12:38
368
Logo Thai PBS
ฝ่านค้านหวั่น 2 ญัตติด่วนตั้งกมธ.วิฯ ถูกเลื่อนเตรียมเสนอ "ชวน" พิจารณา 29 พ.ย.นี้
ประชุมพรรคฝ่ายค้านหวั่นการกระชุมสภาฯ จะเลื่อนการประชุมวาระญัตติ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 2 คณะออกไป คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและศึกษาผลกระทบมาตรา 44 ที่เสนอโดยฝ่ายค้านเตรียมหารือกับประธานสภาฯอีกครั้งเพื่อเสนอแนวทางดันให้สามารถพิจารรณาได้ ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอคือ ขอให้พิจารณา 2 ญัตติด้วยในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้

วันนี้ ( 19 พ.ย. 2562) ที่การประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค วันนี้ได้มีการหารือถึงการเตรียมพิจารณาวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรประจำสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีการประชุมรวม 3 วัน โดยการประชุมวันที่ 22 พฤศจิกายนเป็นนัดพิเศษ

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่า การจัดสรรเวลาการประชุมมีความคลาดเคลื่อนจากที่เคยตกลงกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้ ซึ่งมีโอกาสที่การประชุมวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ญัตติเรื่องการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้ ม.44 ของ คสช.และญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 60 จะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ ส.ส. และอาจถูกเลื่อนออกไป สืบเนื่องจากมีวาระเพื่อทราบจาก 5 เรื่องจากการพิจารณาครั้งก่อนที่พิจารณาได้เพียง 2 เรื่องส่วนอีก 3 เรื่องจึงยกมาพิจารณาต่อสัปดาห์นี้

และวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายนจะเป็นการพิจารณาญัติติทั่วไป และยังมีเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จเรื่องแบน 3 สารพิษ ขณะเดียวกันมีเรื่อง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ครอบครัวฯ ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการตรากฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และอาจต้องนำมาพิจารณาก่อนด้วย

โดยพรรคเพื่อไทยมีแนวทางเสนอหารือกับประธานสภาฯ วันพรุ่งนี้คือ แนวทางแรก ขอวันศุกร์นี้พิจารณาญัตติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และเรื่องตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้ ม.44 ของ คสช. ส่วนพุธและพฤหัสฯนี้ก็เป็นไปตามวาระปกติ

แนวทางสอง ในวันพุธและพฤหัสบดีนี้ฝ่ายค้านจะขอเลื่อนเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ ข้ามวาระเพื่อทราบอีกครั้ง และต่อด้วยญัตติด่วน แต่ยอมรับว่าอาจเป็นไปได้ยาก. ซึ่งหากไม่ได้สองทางแรก ..แนวทางสุดท้ายคือขอศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายนขอพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ระบุว่า ข้อเสนอฝ่ายค้านท่ีขอให้แยกวันประชุมทุกวันพุธพิจารณา หารือฯ กระทู้ และวาระเพื่อทราบ และเรื่องที่กรรมาธิพิจารณาแล้วเสร็จ ส่วนพฤหัสบดีพิจารณาวาระหารือ ประธานแจ้งทราบเฉพาะเรื่องประธาน และกฎหมายญัตติ รวมถึงการพิจารณาศุกร์เว้นศุกร์ของเดือนพิจารณากระทู้ทั่วไปตกค้าง ประธานสภาฯรับในหลักการแต่ขอพิจารณากฎหมายที่จะเข้ามาก่อน

ทั้งนี้วาระการประชุมในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้ นอกจากการปรึกษาหารือของสมาชิกฝ่ายละ 30 คนแล้ว ยังมีกระทู้ถามสดด้วยวาจาเป็นของฝ่ายค้าน 2 กระทู้และฝ่ายรัฐบาล 1 กระทู้ มีกระทู้ถามทั่วไป 3 กระทู้ และมีกระทู้ถามแยกเฉพาะ ของนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 2 กระทู้

จากนั้นเป็นเรื่องที่ประธานสภาฯแจ้งต่อที่ประชุม 5 เรื่อง ที่มี 4เรื่องสมาชิกสามารถร่วมอภิปรายได้ ก่อนจะเข้าวาระเรื่องด่วนคือเรื่องการเสนอตั้ง กรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้ ม.44 ของ คสช. และเรื่องการตั้งคระกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และการแก่ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ส่วนวันศุกร์การประชุมนัดพิเศษ สำหรับการพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา ญัตติแรก เรื่องญัตติโขงชีมูล ,

ข่าวที่เกี่ยวข้อง