"ป่าไม้" ตั้งกก.สอบที่ดิน "ปารีณา"เคลียร์ปมรุกที่ป่า

สิ่งแวดล้อม
19 พ.ย. 62
18:19
1,433
Logo Thai PBS
"ป่าไม้" ตั้งกก.สอบที่ดิน "ปารีณา"เคลียร์ปมรุกที่ป่า
"ธรรมนัส" ชี้เอาผิด "ปารีณา" ไม่ได้เพราะอยู่มาก่อนปฏิรูปที่ดินสปก. แต่ยึดคืนได้ ส่วนกรมป่าไม้ ตั้งคณะทำงานตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่ 1,700 ไร่ พื้นทีทับซ้อนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมเตรียมลงพื้นที่ร่วมกับ สปก. ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ สั่งสอบที่นักการเมืองทุกแปลง

วันนี้ (19 พ.ย.2562) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ที่ดินฟาร์มไก่ 1,700 ไร่ ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมเตรียมลงพื้นที่เร็วๆร่วมกับทางสปก.และเจ้าของที่ดิน เพื่อให้เจ้าของที่ดินนำรังวัด เนื่องจากที่ผ่านมายังเข้าพื้นที่ไม่ได้ จะต้องมีเจ้าของที่ดินนำชี้แนวเขต

สำหรับหนังสือคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า ด้วยปรากฎในสื่อกรณีมีการครอบครองที่ดิน ประมาณ 1,700 ไร่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ว่าที่ดินดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความชัดเจน จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มีความชัดเจน และใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้ที่ตามความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย 

 • นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประธานคณะทำงาน
 • ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
 • ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 • ผอ.สำนักการอนุญาต
 • ผอ.สำนักกฎหมาย 
 • ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
 • ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี
 • นายขวัญชัย ยอดเมือง หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
 • นายเผดิม เข็มประดับ หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรบำไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
 • นายทวีชัย ไตรพันธ์ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
 • นายอรรณพ ชัยพรรนรัตน์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ ผอ.ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
 • นายณัฐภูมิ อมรโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • นายโกวิท อ่อนนวล นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

สำหรับอำนาจหน้าที่ให้ตรวจข้อเท็จจริงในพื้นที่ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีพัวพันกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยให้มีอำนาจเรียกพนักงาน เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มาให้ถ้อยคำ หรือพยานเอกสาร และมีอำนาจในการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "กรมป่าไม้" ทบทวนที่ดิน สปก. 3.6 ล้านไร่

เอาผิด "ปารีณา"ไม่ได้แต่ยึดคืนพื้นที่

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาเรืื่องปัญหาที่ดิน มีการนำเรื่องของ One Map แก้ที่ดินรัฐทับซ้อนมาพิจารณาร่วมด้วย 

ขอร้องอย่าไปพูดเจาะจงว่าเป็นกรณีใดบังเอิญมีเรื่องขึ้นมาในช่วงนี้พอดี ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน ผมไม่ได้ลำบากใจ ที่มีส.ส.ซีกรัฐบาล ถูกตรวจสอบอยู่ เป็นเรื่องถูกผิดตามกฎหมายที่จะต้องว่ากันไปตามขั้นตอน

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทุกเรื่องต้องดำเนินการตามกฎหมาย สปก.เป็นหลัก ส่วนพื้นที่อื่นที่อยู่ในเขตของกรมป่าไม้ จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ โดยเรื่องนี้จะต้องมีการจัดระบบใหม่ทั้งหมด

ถือว่าเขาเข้าอยู่ก่อนที่จะมีการปฏิรูปที่ดินสปก.แปลงนี้ ดังนั้นเรื่องอาญาเอาผิดไม่ได้

ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถเอาผิดกับ น.ส.ปารีณา ทั้งนี้การยึดคืนให้หลวง เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามหลักกฎหมาย ส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบ เข้าใจว่าการตกลงกันเรื่องแนวเขตของกรมป่าไม้กับ สปก.น่าจะต้องใช้เวลา เพราะน่าจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วราวุธ" สั่งรังวัดใหม่ทุกแปลง ที่ดิน "ปารีณา"

ขาดคุณสมบัติ! "ธรรมนัส" สั่งรื้อฟาร์มไก่ปารีณารุกที่ สปก.

กางแผนที่ตรวจสอบที่ดิน สปก. "ปารีณา"

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง