"ภูเก็ต" โชว์เซนเซอร์ถังขยะอัจฉริยะ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ภูเก็ต" โชว์เซนเซอร์ถังขยะอัจฉริยะ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

สิ่งแวดล้อม
19 พ.ย. 62
18:15
3,827
Logo Thai PBS
"ภูเก็ต" โชว์เซนเซอร์ถังขยะอัจฉริยะ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง
ขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ครึ่งหนึ่งเป็นขยะอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 50 ที่เหลือคือขยะประเภทอื่น ๆ เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นหนึ่งจังหวัดที่เคยประสบปัญหาขยะล้นเมือง แต่ด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทำให้สามารถลดขยะอินทรีย์ลงได้

เทศบาลเมืองป่าตอง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ต ทำให้แต่ละวันมีขยะมากถึง 140 - 150 ตัน แม้จะมีประชากรตามทะเบียนบ้านเพียง 20,000 กว่าคน แต่กลับมีประชากรแฝง คือ นักท่องเที่ยว และคนจากพื้นที่อื่นที่เข้ามาทำงานในพื้นที่หลายแสนคน ทำให้เกิดขยะจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวัน

เทศบาลเมืองป่าตอง จึงติดตั้งระบบถังขยะอัจฉริยะ ที่มีระบบเซนเซอร์เตือนว่า ถังขยะใกล้เต็ม หรือ เต็มแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งมาเก็บขยะออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยว

 


นายศิวรัชพณ บุญแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต ระบุว่า หากขยะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40-70 ระบบจะเตือนเป็นสีเหลือง และเมื่อเกินร้อยละ 70 ก็จะเตือนเป็นสีแดง โชว์ที่ระบบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บขยะ


สำหรับขยะที่เก็บมาได้ทั้งภูเก็ตกว่าร้อยละ 60 คือ ขยะอินทรีย์ เฉพาะเขตเทศบาลเมืองป่าตอง พบว่า เฉพาะขยะเปลือกมะพร้าวอ่อน ก็มีมากถึงวันละ 3-4 ตัน หรือ วันละกว่า 3,000 ลูก เทศบาลฯ จึงแยกขยะเปลือกมะพร้าวมาทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องส่งไปเข้าเตาเผา โดยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ตั้งแต่เศษอาหาร เศษผักในครัว และพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เทศบาลฯ นำไปทำปุ๋ยหมัก ส่วนขยะรีไซเคิลต่าง ๆ ก็คัดแยกเพื่อนำไปขายต่อ รวมทั้งติดตั้งถังขยะหลายประเภทในโรงแรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะด้วย

 


นายสุรินทร์ ลายปักษี ผู้จัดการโรงแรมในเทศบาลเมืองป่าตอง ระบุว่า ของที่เป็นขยะรีไซเคิล ก็นำกลับมาใช้ได้ ของต่าง ๆ ที่เป็นขวดแก้วก็ขายกลับ ส่วนที่เป็นขยะเปียกก็ขายเป็นอาหารสัตว์ได้


ขณะนี้เทศบาลเมืองป่าตองตั้งเป้าหมายเป็นเมืองสะอาด 24 ชั่วโมง โดยขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการว่า ทุกคืน สถานประกอบการจะต้องทำความสะอาดร้านของตัวเอง ส่วนขยะรีไซเคิลจะมีกลุ่มรับซื้อของเก่าประมาณ 50-100 คนรับไปคัดแยกขาย ส่วนเวลากลางวัน เทศบาลฯ จะทำความสะอาดถนนอีกครั้ง ทั้งฉีดน้ำ กวาดถนน และเก็บขยะ เพื่อให้เมืองสะอาดตลอดเวลา

 
ในจำนวนขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ครึ่งหนึ่งก็คือ ขยะอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 50 ที่เหลือคือ ขยะพลาสติกร้อยละ 20 ขยะกระดาษร้อยละ 10 และขยะอื่น ๆ อีกร้อยละ 20 ดังนั้น หากสามารถจัดการขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติก และกระดาษได้ ก็จะลดจำนวนขยะลงไปได้มากถึงร้อยละ 80

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง