สรุปไทม์ไลน์ "ธนาธร" ปมถือหุ้นสื่อ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาวันนี้

การเมือง
20 พ.ย. 62
12:13
4,572
Logo Thai PBS
สรุปไทม์ไลน์ "ธนาธร" ปมถือหุ้นสื่อ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาวันนี้
ไทยพีบีเอสออนไลน์ สรุปไทม์ไลน์ปมถือหุ้นสื่อ ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา จนถึงวันชี้ชะตาที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ของนายธนาธร เวลา 14.00 น. วันนี้

22 มี.ค. 62

สำนักข่าวอิศรา ได้รายงานข่าวว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้โอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา ก่อนการเลือกตั้งเพียง 3 วัน


23 มี.ค. 62

นายธนาธร ได้ชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่า ได้โอนหุ้นทั้งหมดของบริษัทวีลัค มีเดีย จำกัด ให้มารดาเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2562 โดยมีหลักฐานเป็นตราสารโอนหุ้นพร้อมลายเซ็นพยาน 2 คน ผู้โอน และผู้รับโอนหุ้น และทนายความโนตารี เช็คธนาคารค่าหุ้น พร้อมสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท 

25 มี.ค. 62

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบว่าการกระทำเช่นนี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ที่ห้ามผู้เป็น ส.ส.เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ หรือไม่

3 เม.ย. 62

สำนักข่าวอิศรา ได้รายงานประเด็น มีการโอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค.จริงหรือไม่ เพราะในวันที่ 8 ม.ค.2562 นายธนาธร ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่หาเสียงที่ จ.บุรีรัมย์ จากนั้นนายธนาธร ได้ชี้แจงโดยนำเฟซบุ๊กไลฟ์มาใช้เป็นหลักฐานว่ามีการพูดคุยกับชาวลบ้านเพื่อขอตัวลากลับ กทม.ในเวลา 11.00 น. เพราะมีธุระสำคัญ พร้อมเปิดหลักฐานใบสั่งการกระทำผิดขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ระหว่างเดินทางกลับ กทม.รวมถึงหลักฐานการใช้บัตรอีซี่พาสด้วย

4 เม.ย. 62

กกต.ตั้งคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสำนวนเพื่อดำเนินการสืบสวนและไต่สวนกรณีนายธนาธร ปมถือหุ้นสื่อ


23 เม.ย.62 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่า นายธนาธรเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025000 กกต.จึงได้มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธร โดยมอบหมายให้เลขาธิการ กกต. เป็นผู้แจ้งข้อกล่าหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน และให้ดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป พร้อมให้นายธนาธรเข้าชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน 7 วัน


30 เม.ย. 62

ธนาธร เข้าชี้แจงข้อกล่าวหาต่อ กกต. พร้อมนำหลักฐานจำนวน 26 รายการเข้าชี้แจงและแสดงต่อ กกต. พร้อมกับหลักฐานส่วนอื่น ๆ


8 พ.ค. 62

นายแสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการประชุม กกต. เพื่อประกาศรับรองรายชื่อ ส.ส. บัญชีรายชื่อ โดยนายแสวง กล่าวว่า การประชุมวันนี้ใช้เวลานานเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่ง กกต.ได้คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามมาตรา 128 และมาตรา 129 ของ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. โดยมีรายชื่อนายธนาธร เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่


16 พ.ค. 62 

กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 82 วรรคสี่ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)


23 พ.ค. 62 

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 มีคำสั่งรับคำร้องกรณีการพิจาณาคุณสมบัตินายธนาธร และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย และในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะกำหนดมาดรการ หรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวใด


2 ก.ย. 62

นายธนาธร ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.


4 ก.ย. 62

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยกคำร้อง ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่ขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่ง โดยเร่งด่วน โดยระบุว่า ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม 


18 ต.ค. 62

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานกรณี กกต. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ กรณีถือครองหุ้นสื่อมวลชนซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการไต่สวนพยาน 10 ปาก ประกอบด้วยนายธนาธร และสมาชิกในครอบครัวรวม 5 คน พนักงานบริษัทวี-ลัค 2 คน ทนายความ 2 คน และคนขับรถ 1 คน

18 พ.ย. 62 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มอบหมายทีมทนายความฟ้องร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี กกต.ดำเนินการคดีหุ้นสื่อ ไม่เป็นธรรม ฟ้องร้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.และกกต.รวม 7 คน ข้อหาประพฤติมิชอบ อ้างเหตุใช้กระบวนการไต่สวนไม่ชอบก่อนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุสงสัยว่ามีการเร่งรัดคดีทำให้เกิดความเสียหาย การถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อนายธนาธร ซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องไว้แล้ว

19 พ.ย.62

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

20 พ.ย. 62

ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย คดีถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด เวลา 14.00 น.

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตา ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดี "ธนาธร" ถือหุ้นสื่อ

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง