ครั้งแรกในรอบ 700 ปี อัญเชิญ "พระบรมเกศาธาตุ" ประดิษฐานวัดบวรนิเวศวิหาร | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครั้งแรกในรอบ 700 ปี อัญเชิญ "พระบรมเกศาธาตุ" ประดิษฐานวัดบวรนิเวศวิหาร

สังคม
15 ธ.ค. 62
13:43
29,898
Logo Thai PBS
ครั้งแรกในรอบ 700 ปี  อัญเชิญ "พระบรมเกศาธาตุ" ประดิษฐานวัดบวรนิเวศวิหาร
ครั้งแรกของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่จะได้กราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา อันสืบเนื่องมานานกว่า 700 ปี โดยประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จัดพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

โดยเช้าวันนี้ (15 ธ.ค.2562) พระสังฆนายกและคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกา อัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ มายังประเทศไทย เดินทางโดยสายการบินไทยถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานโครงการฯ ถวายการต้อนรับ

 

จากนั้น อัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ มายังลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เพื่อจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ เคลื่อนขบวนมายังพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อประกอบพิธีประดิษฐาน โดยใช้เส้นทางถนนพระสุเมรุ ผ่านแยกสะพานวันชาติ

 

การอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา อันสืบเนื่องมานานกว่า 700 ปี และถือเป็นครั้งแรกในรอบ 700 ปี ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้กราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ เพราะยังไม่เคยอัญเชิญมาในประเทศไทย

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 โดยกราบสักการะได้ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 10.00 - 20.00 น. โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง