ตรวจความพร้อมป้องกันไวรัส "โคโรนา - ฝุ่น PM 2.5" ในโรงเรียน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ตรวจความพร้อมป้องกันไวรัส "โคโรนา - ฝุ่น PM 2.5" ในโรงเรียน

การเมือง
12 ก.พ. 63
18:46
302
Logo Thai PBS
ตรวจความพร้อมป้องกันไวรัส "โคโรนา - ฝุ่น PM 2.5" ในโรงเรียน
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบป้องกันเชื้อไวรัส "โคโรนา-MP 2.5" ในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมย้ำทุกสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญ

วันนี้ (12 ก.พ.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และโรงเรียนวัดอัมรินทาราม สังกัด สพป. เพื่อตรวจความพร้อมและระบบการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในโรงเรียนประถมศึกษา นายณัฏฐพล ระบุว่า เรื่องสุขลักษณะ เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังมีปัญหามลพิษ และโรคระบาดต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมแผนรองรับ พร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในเรื่องการดูแลความสะอาด ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน

รวมถึงการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็ก ต้องให้ถูกสุขลักษณะ มีการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสม่ำเสมอ เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการเผยแพร่โรคต่าง ๆ จึงต้องระมัดระวัง ทำเป็นวินัยอย่างต่อเนื่อง จนเด็กเกิดความเคยชิน ทั้งนี้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ นักเรียนต้องใช้ผ้าปิดปาก ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เราต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

ส่วนเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกำลังติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่อง PM 2.5 ต้องใช้เวลาในการแก้ไข การปิดจมูกถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่การที่จะให้ปริมาณของฝุ่นลดลงได้นั้น ต้องมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องวางมาตรการ

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ มองเป้าหมายภายใน 3- 5 ปี เราสามารถบริหารจัดการเรื่องฝุ่นให้ได้ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และทุกจังหวัดที่มีปัญหา โดยการทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางหรือกิจกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหลักในการทำหน้าที่ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจกับนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง