เตรียมรับ 4,000 คนไทยกลับ จากมาเลเซีย พรุ่งนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เตรียมรับ 4,000 คนไทยกลับ จากมาเลเซีย พรุ่งนี้

ภูมิภาค
17 เม.ย. 63
10:20
432
Logo Thai PBS
เตรียมรับ 4,000 คนไทยกลับ จากมาเลเซีย พรุ่งนี้
5 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากมาเลเซียกว่า 4,000 คนในวันพรุ่งนี้ ( 18 เม.ย.63) โดยเฉพาะพื้นที่คัดกรอง และพื้นที่กักตัวในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของ COVID -19

วันนี้ (17 เม.ย.63) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้มในเส้นทางรอยต่อ ใน ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา ที่เชื่อมต่อกับ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส ซึ่งผู้ที่ผ่านในเส้นทาง หรือเข้าในพื้นที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ หรือ เป็นบุคคล หรือยานพาหนะที่ได้รับยกเว้นตามประกาศของทางจังหวัด ซึ่งมาตรการเหล่านี้ถูกดำเนินการอย่างเข้มข้นทั้งสายหลัก และสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล หรือ อำเภอในพื้นที่เสี่ยงที่มีคำสั่งปิดของทางจังหวัด โดยเฉพาะใน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ที่มีคำสั่งปิด 2 ตำบล คือ ต.โคกสะตอ และ ต.สุวารี หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 ซึ่งได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรือเสาะ แต่การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนในช่วงต้นของการรักษา ทำให้บุคคลกรทางการแพทย์ต้องถูกกักตัว 28 คน และทางโรงพยาบาลต้องปิดให้บริการแก้ผู้ป่วยทั่วไปเป็นวันที่ 2

ขณะที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งทาง จ.ปัตตานี ได้จัดให้เป็นสถานที่คัดกรองกลาง ในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ ( 18 เม.ย.63) เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่แยกการคัดกรองเป็นรายอำเภอ และสอบประวัติสุขภาพ การเดินทางอย่างละเอียด โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ต่ำกว่า 28 คน มาสับเปลี่ยนทำหน้าที่ เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับไม่ให้ตกค้าง ก่อนจะส่งไปกักตัวตามแต่ละอำเภอ โดยสถานที่กักตัวจะไม่มีค่าใช้จ่าย

ระหว่างการถูกกักตัวจะมีการเตรียมอาหารฟรี 3 มื้อ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม. และญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ แต่ต้องปฎิบัติตามกฎของแต่สถานที่กักตัว เมื่อครบกำหนดการกักตัวหากไม่พบติดเชื้อก็จะอนุญาติให้กลับบ้านได้ ซึ่งพื้นที่กักตัวเบื้องต้น จ.ปัตตานีได้เตรียมสถานที่กักตัว ใน12 อำเภอ ทั้งสิ้น 125 แห่ง จ.นราธิวาส จัดเตรียมสถานที่กักตัว 107 แห่ง ใน 13 อำเภอ จังหวัดยะลาเตรียมรับผู้เดินทางกลับใน 8 อำเภอ จ.สงขลา เตรียมโรงแรม 2 แห่ง และ จ.สตูล ใช้โรงเรียนในแต่ละตำบล 21 แห่งมาเป็นโรงพยาบาลสนามย่อย

 

ทั้งนี้ การเดินทางกลับของคนไทยวันพรุ่งนี้ (18 เม.ย.63) ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ มีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศที่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ และได้รับความเห็นชอบจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ประจำประเทศมาเลเซีย และจะต้องเดินทางมาถึงตามวัน และจุดผ่านแดนที่กำหนดไว้ 5 ด่าน ใน จ.สตูล จ.สงขลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส โดยเบื้องต้นมีผู้มาลงทะเบียนขอกลับตามระบบประมาณ 3,000 คน แต่อีก 5,000 คนที่เป็นบุคคลที่ไม่มีในระบบที่ต้องการเดินทางกลับเช่นกัน

โดยพื้นที่กักตัวเบื้องต้น จ.ปัตตานี ได้เตรียมสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทาง ในพื้นที่ 12 อำเภอ ทั้งสิ้น 125 แห่ง จ.นราธิวาส จัดเตรียมสถานที่กักตัว 107 แห่ง ใน 13 อำเภอ จ.ยะลา เตรียมรับผู้เดินทางกลับใน 8 อำเภอ โดยเฉพาะที่ อ.เมืองยะลา มีการเตรียมสถานที่ทั้ง โรงแรม และสถานที่ราชการไว้ 4 แห่ง จ.สงขลา เตรียมโรงแรม 2 แห่งเป็นสถานที่กักตัว และ จ.สตูล ใช้โรงเรียนในแต่ละตำบล 21 แห่งมาเป็นโรงพยาบาลสนามย่อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง