อภ.ยอมรับ N95 - PPE ยังไม่พอ ประกาศหาผู้ประกอบการเสนอขาย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อภ.ยอมรับ N95 - PPE ยังไม่พอ ประกาศหาผู้ประกอบการเสนอขาย

สังคม
18 เม.ย. 63
14:15
1,860
Logo Thai PBS
อภ.ยอมรับ N95 - PPE ยังไม่พอ ประกาศหาผู้ประกอบการเสนอขาย
องค์การเภสัชกรรม ยอมรับหน้ากาก N95 และ ชุด PPE ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกาศหาประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มีหน้ากาก N95 และชุด PPE ได้มาตรฐานเข้าเสนอราคาขายด่วน เพื่อจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (18 เม.ย.2563) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม แถลงสถานการณ์การจัดสรรและกระจายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ โดยระบุว่า สำหรับหน้ากาก N95 กระทรวงสาธารณสุขยังต้องการอีกมาก เนื่องจากตั้งเป้าไว้ที่ 5 ล้านชิ้น สำหรับรองรับการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งในเดือนนี้หาได้ 580,000 ชิ้น


ขณะที่สถิติการใช้ต่อวันอยู่ที่ 13,900 ชิ้น แต่ความต้องการใน 1 เดือนอยู่ที่ประมาณกว่า 600,000 ชิ้น จึงถือว่ายังไม่สามารถสรรหามาให้เพียงพอการใช้งานได้ แต่ทุกภาคส่วนต่างพยายามพัฒนาสิ่งอื่นๆ เพิ่มเติม

อย่างกรณี ซิลิโคนแมส N99 ซึ่งผลิตโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ก็ได้พัฒนาหน้ากาก N99 ขึ้นมา โดยสามารถใช้ซ้ำหลายครั้งได้

ปัจจุบันได้ผลิตให้โรงพยาบาลต่างๆ แล้ว 3,000 ชิ้น และตั้งเป้าจะผลิตเพิ่มอีก 5,000 ชิ้น ซึ่งองค์การเภสัชกรรมก็ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้วย

ส่วนชุด PPE ยังคงมีความต้องการใช้ถึง 5 ล้านชุด สอดคล้องกับความต้องการหน้ากาก N95 โดยขณะนี้หาได้จาก 3 แหล่ง ซื้อจากเวียดนามเดือนนี้ 136,250 ชิ้น และได้จากอีกบริษัทประมาณ 100,000 ชิ้น และได้เสื้อกาวน์ (surgical gown) อีก 100,000 ชุด


ขณะเดียวกันได้ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ โดยร่วมมือกับสภาพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อผลิต surgical gown ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ 20 ครั้ง อยู่ใน่ชวงการพัฒนาและเร่งมือผลิตด้วย

รวมทั้งจะมีการพัฒนา PPE ที่เป็นของคนไทยเอง โดยจะมีการทดสอบที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และต้องได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนจาก อย.ด้วยเช่นกัน


สำหรับสถิติการใช้ PPE ในไทย ใช้อยู่เฉลี่ยวันละ 18,411 ชุด ยอดคงคลังในปัจจุบัน N95 เฉพาะที่อยู่ในคลังองค์การเภสัชกรรมมีจำนวน 80,000 ชิ้น โดยเข้ามาวันที่ 15 เม.ย. จำนวน 100,000 ชิ้น ส่วนชุดหมีมีในคลังประมาณ 11,000 ชุด ส่วนชุดคลุมทับ (Isolation Gowns) มี 3,366 ชุด

ความต้องการกับสิ่งที่เรามียังมีช่องว่างอยู่มาก เพราะสินค้ากลุ่มนี้ทั่วโลกก็ต้องการ และไทยมีแหล่งผลิตหน้ากาก N95 เพียงแห่งเดียว จึงต้องรอนำเข้า และยังต้องตรวจสอบ รับรองมาตรฐานก่อนด้วย

ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม จึงประกาศข่าวด่วน ประสงค์จัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ หน้ากาก N95 ชุด PPE หากประชาชนหรือผู้ประกอบการใดมีความพร้อม ขอให้เข้าร่วมเสนอราคา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีเครื่องป้องกันสู้ COVID-19

กระจายหน้ากากอนามัยถึงมือทีมแพทย์ ใช้ได้ถึง 27 วัน

ขณะนี้ไทยมีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (surgical mask) ที่คงคลัง ณ หน่วยบริการปัจจุบัน 11 ล้านชิ้น อัตราการใช้งานต่อวันอยู่ที่ 443,042 ชิ้น ซึ่งทำให้เห็นว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยังสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 27 วัน โดยหลังองค์การเภสัชกรรม ได้รับจัดสรรมาจะต้องดูแลภาพรวมในโรงพยาบาลในสังกัด โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัด กทม. รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนด้วย

ส่วนการกระจายหน้ากากอนามัยในช่วงเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 12-15 เม.ย. มีจำนวนรับเข้า 21 ล้านชิ้น เฉลี่ยต่อวันประมาณ 1.5 ล้านชิ้น และได้จัดส่งไปแล้วประมาณ 18 ล้านชิ้น เฉลี่ยต่อวันจัดส่งไปแล้วอยู่ที่ 1.3 ล้านชิ้น

ยาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอ ใช้กับผู้ป่วยในไทยแล้ว 682 คน

ในส่วนของยาฟาวิพิราเวียร์ที่นำเข้ามาแล้วอยู่ที่ 187,000 เม็ด อยู่ระหว่างการนำเข้าจากญี่ปุ่น 138,060 เม็ด ซึ่งจะเข้ามาภายในเดือนนี้ และได้สั่งเพิ่มจากจีนอีก 200,000 เม็ด โดยไทยมีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยแล้ว 682 คน ใช้ไปแล้วประมาณ 54,000 เม็ด ยังเหลือในหน่วยบริการประมาณ 30,000 เม็ด เพราะฉะนั้นยาคงคลังยังเหลืออยู่ 94,000 เม็ด

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง