ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้ายา-อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้ายา-อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

เศรษฐกิจ
22 เม.ย. 63
20:11
1,898
Logo Thai PBS
ศุลกากรยกเว้นอากรนำเข้ายา-อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19
กรมศุลกากรประกาศยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ หน้ากาก N95 ชุดป้องกัน PPE รวมถึงผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค มีผลถึงวันที่ 30 ก.ย.2563

วันนี้ (22 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมศุลกากรออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. - 30 ก.ย.2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อง่ายและเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค และไม่มียารักษาโรคโดยตรง

ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการตามประกาศกรมศุลกากร โดยต้องจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกในช่องสิทธิพิเศษของแต่ละรายการ ระบุเป็น "CVT"

ทั้งนี้ การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของดังกล่าวดังกล่าว เป็นไปตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด คือ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย

  • กลุ่มยาสำเร็จรูป เช่า ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาฉีดปราศจากเชื้อชนิดต่างๆ
  • กลุ่มเภสัชเคมีภัณฑ์ เช่น ยา PREMIX สูตรผสม (lopinavir+ritonavir)
  • กลุ่มเครื่องมือแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 หน้ากาก N95 ชุดป้องกัน PPE
  • กลุ่มรายการวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง