พล.อ.สุกิจ เลื่อนวันลาออก "ฐากร" เลขาฯ กสทช. เป็น 1 ก.ค.นี้

สังคม
25 เม.ย. 63
07:57
545
Logo Thai PBS
พล.อ.สุกิจ เลื่อนวันลาออก "ฐากร" เลขาฯ กสทช. เป็น 1 ก.ค.นี้
ประธานบอร์ด กสทช. มีคำสั่งเลื่อนให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นเลขาธิการ กสทช. วันที่ 1 ก.ค.นี้ หลังแจ้งต้องการลาออกจากตำแหน่ง 18 พ.ค. โดยให้ช่วยแก้ปัญหาผลกระทบ COVID-19 และการเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยในช่วงนี้อาจทำให้งานขาดความต่อเนื่อง

วันที่ 24 เม.ย.2563 พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกคำสั่งประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ 1/2563 เรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2563 เป็นต้นไป แต่โดยที่ปรากฏสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันมีภารกิจสำคัญ เช่น การเยียวยาคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ การจัดหาผู้ประกอบการดาวเทียมทดแทนไทยคม 5 การจัดสรรคลื่นความถี่ 3500 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานขณะนี้ อาจมีผลให้ขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงยับยั้งการลาออกจากตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553 ทั้งนี้ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง