WHO รับรอง “ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ - เอฟฟาไวเร็นซ์” ของ อภ. | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

WHO รับรอง “ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ - เอฟฟาไวเร็นซ์” ของ อภ.

สังคม
29 เม.ย. 63
15:57
7,468
Logo Thai PBS
WHO รับรอง “ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ - เอฟฟาไวเร็นซ์” ของ อภ.
องค์การอนามัยโลก รับรองมาตรฐาน "ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เอฟฟาไวเร็นซ์" ขององค์การเภสัชกรรม เป็นครั้งที่ 2 นับเป็นยารายการแรกของไทยที่ได้การรับรอง

วันนี้ (29 เม.ย.2563) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองมาตรฐานสากล WHO Prequalification Program (WHO PQ) ให้กับผลิตภัณฑ์ "ยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์ ยา Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) นับเป็นยารายการแรกของประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลดังกล่าว ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระยะเวลาการรับรองครั้งละ 3 ปี โดยมีการแสดงรายการยา Efavirenz ใน WHO Prequalified List บนเว็บไซต์ของ WHO

นอกจากนี้ในปี 2565 องค์การเภสัชกรรม มีแผนขึ้นทะเบียนรายการยาต้านไวรัสเอชไอวี/เอดส์สูตรผสม 3 ชนิดในเม็ดเดียวกัน ประกอบด้วย ตัวยา Dolutegravir 50 mg /Tenofovir DF 300 mg /Lamivudine 300 mg พร้อมทั้งเตรียมรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาจากคณะผู้ตรวจจากองค์การอนามัยโลก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในโปรแกรม WHO-Prequalification หากได้รับการรับรองก็จะเป็นยาอีกหนึ่งรายการที่ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานโลก

ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การวิจัย พัฒนา และผลิตยา Efavirenz นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญของการผลิตยาชื่อสามัญที่ อภ.ได้ดำเนินการจนได้รับรองมาตรฐานระดับโลก ยาชื่อสามัญในกลุ่มยาจำเป็นนับเป็นกลไกสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย ที่ทำให้คนไทยได้เข้าถึงยาที่มีประสิทธิผลการรักษาเทียบเท่ายาต้นแบบได้มากขึ้น เนื่องจากราคาที่ถูกลง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ อภ.ต้องดำเนินการวิจัย พัฒนายาชื่อสามัญไว้ล่วงหน้า เพราะเมื่อยาต้นแบบหมดสิทธิบัตรลง ผู้ป่วยจะได้ใช้ยาชื่อสามัญในราคาที่ถูกลงต่อไปได้ทันที

ภาพ : องค์การเภสัชกรรม

ภาพ : องค์การเภสัชกรรม

ภาพ : องค์การเภสัชกรรม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง