ราชกิจจาฯ ฉบับล่าสุด ยืนยัน ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค.นี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ ฉบับล่าสุด ยืนยัน ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค.นี้

เศรษฐกิจ
2 พ.ค. 63
16:01
752
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ฉบับล่าสุด ยืนยัน ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พ.ค.นี้
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศฉบับล่าสุด เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดจากวันที่ 2 พ.ค.2563 เป็นวันที่ 16 พ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.00 น. พร้อมระงับการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 พ.ค.นี้

วานนี้ (1 พ.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID 19
(ฉบับที่ 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID 19 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลสลากของงวดวันที่ 1 เม.ย.2563 จากวันที่ 1 เม.ย.2563 เป็นวันที่ 2 พ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 14.00 น. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี  และรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงมาตรการของแต่ละจังหวัดที่คัดกรองความเคลื่อนไหวของประชากรอย่างเข้มงวด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (1) มาตรา 13 และมาตรา 13 (7) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และข้อบังคับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการออกรางวัล พ.ศ.2555 ข้อ 18 ประกอบมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสลาก ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เม.ย.2563 จากวันที่ 2 พ.ค.2563 เป็นวันที่ 16 พ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี

2.ระงับการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 พ.ค.2563 ที่จะจำหน่ายในเดือน
พ.ค.2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เรื่องการออกสลากกินแบ่งงวด 2 พ.ค.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง