เปิดหลักสูตร "ฝึกจิตออนไลน์" ปรับตัวสู้ COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดหลักสูตร "ฝึกจิตออนไลน์" ปรับตัวสู้ COVID-19

สังคม
7 พ.ค. 63
10:48
1,769
Logo Thai PBS
เปิดหลักสูตร "ฝึกจิตออนไลน์" ปรับตัวสู้ COVID-19
กรมสุขภาพจิต เปิดตัวโปรแกรมรียนรู้ด้วยตัวเองระยะสั้น 8 วัน เน้น 6 กลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อลดภาวะเครียด ฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจผ่านสื่อ Online Learning

วันนี้ (7 พ.ค.2563) นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงโปรแกรม https://www.dmh.go.th/covid19 โดยเป็นการให้ความรู้การสร้างความเข้าใจ และฝึกทักษะที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในการดูแลตนเอง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการใช้หลักฝึกสมาธิและสติในแนวสุขภาพจิต

โดยแนวทางในโปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนา แต่อธิบายด้วยจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ รูปแบบกิจกรรม เป็นการอธิบายและแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติ สามารถฝึกตามได้ รวม 8 ครั้ง ระยะเวลา 8 วันๆ ละ 20-30 นาที

หลังจากนั้นควรฝึกทุกวันเพื่อให้เป็นวิถีชีวิต ทั้งการฝึกสมาธิ ฝึกสติในการทำกิจต่างๆ ฝึกสติในจิตให้ปล่อยวางความคิด และความรู้สึกลบ สติสื่อสาร สติเมตตาและให้อภัย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงทำเป็นสื่อ Online Learning ทั้งในระบบ Audio และระบบ Motion graphics ร่วมไปกับการดำเนินชีวิตอย่างมีสติทั้งในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและการใช้ชีวิตให้มีระยะห่าง

6 กลุ่มเสี่ยงที่นำร่องฝึกทักษะทางจิต

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โดยเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.กลุ่มคนที่สงสัยว่าติดเชื้อ ต้องกักกันตัวอยู่ในบ้าน 14 วัน 2. กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรง ที่กักตัวเอง 14 วัน 3. กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก ต้องได้รับการรักษาในโรงพยา บาล แต่ยังทำกิจกรรมต่างๆได้ 4.กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการรุนแรงมาก ที่รักษาตัวในห้อง ไอซียู เมื่อพ้นจากอาการรุนแรงยังต้องฟื้นฟูอยู่ในโรงพยาบาล 5. เจ้าหน้าที่ที่มีความเครียดจากภาระงานและความเสี่ยงที่เพิ่มอย่างมาก 6. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ลักษณะเนื้อหาของโปรแกรมการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19  มีดังนี้ 

  • วันที่ 1 (ฝึกสมาธิใช้การรับรู้ลมหายใจ) เพื่อหยุดความคิด ช่วยลดความว้าวุ่นใจ
  • วันที่ 2 (ฝึกสติพื้นฐาน) ใช้การรับรู้ลมหายใจไว้เล็กน้อยและรับรู้สิ่งที่กำลังทำ เพื่อช่วยให้ทำกิจต่างๆโดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด-19
  • วันที่ 3 (สติในการกิน) มีสติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค
  • วันที่ 4 (สติควบคุมอารมณ์) มีสติรับรู้อารมณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอารมณ์ลบและช่วยจัดการกับอารมณ์ลบที่เกิดขึ้น
  • วันที่ 5 (สติใคร่ครวญ) สติในการรู้เท่าทันความคิดและใคร่ครวญ เราได้อะไรจากวิกฤตเปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก
  • วันที่ 6 (สติสื่อสาร) มีสติในการฟัง และ พูด ช่วยให้สื่อใจถึงใจกับคนใกล้ชิด
  • วันที่ 7 (สติเมตตาให้อภัย) ใช้ใจที่สงบเผื่อแผ่ความรักความปรารถนาดีให้กับตนเองและผู้อื่น ช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤติ และใน
  • วันที่ 8 (สติเป็นวิถี) แนะนำการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเรา และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น


สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับ คือผู้เรียนรู้จะสามารถปรับตัว และจิตใจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้อยู่ในระดับสมดุล ลดความเครียดความวิตกกังวล สามารถทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างปกติด้วยสติ ซึ่งช่วยป้องกันการรับเชื้อโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่ผู้อื่นในวงกว้างต่อไป

โดยช่องทางการเข้าใช้งานโปรแกรม ได้แก่ Website กรมสุขภาพจิต https://www.dmh.go.th/covid19/ และ Website ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต https://www.thaidmh-elibrary.org/videocovid19 รวมไปถึงช่องทาง YouTube และ Facebook ของกรมสุขภาพจิต  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง