มท.สั่ง อปท.จัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กระหว่างปิดเทอม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มท.สั่ง อปท.จัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กระหว่างปิดเทอม

การเมือง
9 พ.ค. 63
10:08
1,304
Logo Thai PBS
มท.สั่ง อปท.จัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กระหว่างปิดเทอม
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียนจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (9 พ.ค.2563) กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่ง กำหนดแนวทางให้ อปท. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงปิดภาคเรียน โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 ให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท กรณีมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.2563

และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พ.ค.2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.2563 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 กรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ปกครองประสบปัญหาว่างงาน ขาดรายได้ ได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าให้กับเด็กเล็กได้ ดังนั้น

กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางให้ อปท. จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงปิดภาคเรียนจากนี้ โดยให้สำรวจจำนวนเด็กเล็กในพื้นที่ ที่มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาอาหารกลางวันให้ ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองในสังกัด อปท.

 

โดยในขณะนี้ อปท. ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ โดยแจกจ่ายอาหารกลางวันของเด็กเล็กฯ ให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.2563 เป็นต้นมา และในการรับอาหารได้จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อเด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อปท. ในด้านชีวิตความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตตามช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนส่งผลให้เด็กเล็กมีการเจริญเติบโตตามวัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง