เช็กเส้นทาง "รถไฟ-บขส." เปิดให้ผู้โดยสารเดินทาง วันนี้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เช็กเส้นทาง "รถไฟ-บขส." เปิดให้ผู้โดยสารเดินทาง วันนี้

สังคม
18 พ.ค. 63
06:40
61,661
Logo Thai PBS
เช็กเส้นทาง "รถไฟ-บขส." เปิดให้ผู้โดยสารเดินทาง วันนี้
การรถไฟฯ และ บขส. เปิดให้บริการเส้นทางข้ามจังหวัด วันนี้ (18 พ.ค.) โดยผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟต้องกรอกข้อมูลด้านสุขภาพและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเดินทาง พร้อมแสดงหลักฐานการอนุญาตตามที่ทางราชการกำหนด

วันนี้ (18 พ.ค.2563) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่าเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรน แลบะการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเป็นการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.นี้ ซึ่งให้บริการเฉพาะรถโดยสารชนิดพัดลมเท่านั้น โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัดจะต้องกรอกข้อมูลด้านสุขภาพและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเดินทางพร้อมแสดงหลักฐานการอนุญาตตามที่ทางราชการกำหนด ประชาชนที่จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วย 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการ มีดังนี้

1. ขบวนรถโดยสารพิเศษ เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 17 มิ.ย. จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

 • สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9051 กรุงเทพ ออกเวลา 05.30 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น.
 • สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9052 เชียงใหม่ ออกเวลา 05.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.30 น.
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. เปิดให้บริการบริการขบวนรถด่วนที่ 9071 กรุงเทพ ออกเวลา 06.00 น. ถึงอุบลราชธานี เวลา 14.55 น.
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย.2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี ออกเวลา 06.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 14.50 น.
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 ม.ย.ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9075 กรุงเทพ ออกเวลา 07.00 น. ถึงหนองคาย เวลา 16.40 น.
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9076 หนองคาย ออกเวลา 07.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 16.35 น.
 • สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9085 กรุงเทพ ออกเวลา 05.00 น. ถึงชุมทางหาดใหญ่ เวลา 18.45 น. (ขบวนรถให้บริการถึงชุมทางทุ่งสง ถึงเวลา 16.04 น. เนื่องจากจ.พัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด)
 • สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 16 มิ.ย. ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9086 ชุมทางหาดใหญ่ ออกเวลา 05.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.50 น. (ขบวนรถให้บริการจากชุมทางทุ่งสง ออกเวลา 07.47 น. เนื่องจาก จ.พัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด)

2. ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ) ตามตาราง

 • สายเหนือ ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเมือง จำนวน 4 ขบวน
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 16 ขบวน
 • สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 8 ขบวน
 • สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 4 ขบวน
 • สายแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน

บขส.เปิดเดินรถสายเหนือ-อีสาน

เช่นเดียวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก หลังหยุดเดินรถกว่า 1 เดือน ส่วนเส้นทางสู่ภาคใต้ จะเปิดให้บริการในต้นเดือน มิ.ย.นี้ โดยจะยังคงมาตรการอย่างเข้มข้นจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ และกำหนดจุดนั่งให้ชัดเจนตามมาตรการ Social Distancing

ตารางเดินรถภาคเหนือ มี 7 เส้นทาง ได้แก่

 • กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ต้นทาง 07.30 น. ปลายทาง น.07.30 น.
 • กรุงเทพฯ - เชียงราย ต้นทาง 06.30 น. ปลายทาง 06.30 น.
 • กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ ต้นทาง 09.00 น. ปลายทาง 08.40 น.
 • กรุงเทพฯ - สารจิตร ต้นทาง 08.30 น. ปลายทาง 09.00 น.
 • กรุงเทพฯ - แม่สอด ต้นทาง 09.00 น. ปลายทาง 09.00 น.
 • กรุงเทพฯ - หล่มเก่า ต้นทาง 08.30 น. ปลายทาง 09.00 น.
 • กรุงเทพฯ - คลองลาน ต้นทาง 08.00 น. ปลายทาง 08.00 น.
แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

ตารางเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่

 • กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ต้นทาง 08.45 น. ปลายทาง 08.30 น.
 • กรุงเทพฯ- สกลนคร ต้นทาง 07.30 น. ปลายทาง 08.00 น.
 • กรุงเทพฯ - เชียงคาน ต้นทาง 07.00 น. ปลายทาง 07.30 น.
 • กรุงเทพฯ - สุรินทร์ ต้นทาง 10.30 น. และ 06.50 น. ปลายทาง 08.40 น. และ 07.45 น.
 • กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ 07.40 น. และ 12.00 น. ปลายทาง 08.00 น. และ 12.40 น.
 • กรุงเทพฯ - กันทรลักษ์ ต้นทาง 07.00 น. ปลายทาง 08.30 น.
 • กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ ต้นทาง 08.00 น. ปลายทาง 08.20 น.
 • กรุงเทพฯ - รัตนบุรี ต้นทาง 09.00 น. ปลายทาง 07.00 น.
 • กรุงเทพฯ - จันทบุรี ต้นทาง 06.30 น. ปลายทาง 12.45 น.


เส้นทางเดินรถภาคใต้ บขส.เตรียมเปิดให้บริการจำนวน 3 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้

 • กรุงเทพฯ - เกาะสมุย ต้นทาง (หมอชิต 2) 06.00 น. ต้นทาง (สายใต้ใหม่) 06.30 น. ปลายทาง 05.30 น.
 • กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (หมอชิต 2) 06.10 น. (สายใต้ใหม่) 06.40 น. ปลายทาง 06.45 น.
 • กรุงเทพฯ - ตรัง (หมอชิต) 06.15 น. (สายใต้) 06.45 น. ปลายทาง 06.40 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บขส.เปิดเดินรถสายเหนือ-อีสาน 18 พ.ค. 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง