ภูมิใจไทย ยื่นญัตติด่วนพิจารณาข้อตกลง CPTPP

การเมือง
27 พ.ค. 63
20:42
1,371
Logo Thai PBS
ภูมิใจไทย ยื่นญัตติด่วนพิจารณาข้อตกลง CPTPP
พรรคภูมิใจไทย เสนอญัตติด่วนต่อประธานสภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบความตกลง CPTPP ชี้การลงนามอาจจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ

วันนี้ (27 พ.ค.2563) นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้เตรียมพิจารณาอนุมัติลงนามในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) แต่ต่อมามีภาคประชาชนคัดค้าน เพราะกังวลว่าจะไม่คุ้มค่ากับความเสียหาย และผลกระทบ ทั้งการผลิตยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นความมั่นคงด้านระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงรวมถึงการเปิดโอกาสให้ต่างชาตินำพืชพันธุ์พื้นเมืองของไทยไปวิจัยเพื่อสร้างพืชพันธุ์ใหม่แล้วจดสิทธิบัตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง 

นายศุภชัย กล่าวว่า สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคน ทั้งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีความเห็นร่วมกันว่าเรื่องนี้อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง ดังนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงมีมติเห็นชอบในการเสนอญัตติด่วนเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบหากรัฐบาลจะอนุมัติลงนามในความตกลง CPTPP

โดยวันนี้ ได้ยื่นเสนอญัตติด่วนถึงประธานสภาฯแล้ว และหวังว่าภายในสัปดาห์หน้าเรื่องจะได้รับการบรรจุเป็นญัตติด่วน เพื่อให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาล หรือฝ่ายบริหารใช้ประกอบการตัดสินใจว่าสิ่งที่สภาฯ มีความเหมาะสมที่ไทยจะเข้าไปเป็นสมาชิกของCPTTP หรือไม่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง