ร้องแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ให้เบิกเงินกองทุนชราภาพมาใช้ได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ร้องแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ให้เบิกเงินกองทุนชราภาพมาใช้ได้

สังคม
29 พ.ค. 63
16:12
5,112
Logo Thai PBS
ร้องแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ให้เบิกเงินกองทุนชราภาพมาใช้ได้
ร้องรัฐบาลแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม 3 ประเด็น ให้เบิกเงินกองทุนชราภาพมาใช้ได้ ในช่วงเกิดเหตุสุดวิสัย ให้เลือกสิทธิประโยชน์ได้ว่าจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ และขอรับเงินชราภาพคืนได้ใน 90 วัน

วันนี้ (29 พ.ค.2563) เวลา 09.35 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ มีตัวแทนกลุ่มผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 19 คน นำโดย น.สพ.บูรณ์ อารยพล เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม โดยมี 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

 

1.ประเด็นที่ 1 สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
- เมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุอันสุดวิสัย หรือการเกิดโรคระบาดติดต่อร้ายแรงตามประกาศของรัฐบาล กองทุนประกันสังคมต้องให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 สามารถเบิกเงินกองทุนชราภาพออกมาใช้ได้ อย่างน้อย 30-50 % ของเงินสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่

2.ประเด็นที่ 2 สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
- เงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ระหว่างบำเหน็จ หรือบำนาญ แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ประกันตนนั้นๆ

 

3.ประเด็นที่ 3 การเป็นผู้ประกันตน หรือการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และสิทธิประโยชน์ทดแทนเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน
- ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวด หรือมีอายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นสุดการประกันตน ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินชราภาพคืนภายใน 90 วัน โดยไม่ต้องรออายุครบ 55 ปี

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา เคยไปยื่นหนังสือที่กระทรวงแรงงาน และวันที่ 15 พ.ค. ยื่นหนังสือที่สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ขณะรายงานกลุ่มฯ ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการชูป้ายบริเวณประตู 1, ประตู 3, ประตู 5 และหน้าองค์การสหประชาชาติ หลังจากนั้นเดินไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ภายในสำนักงาน ก.พ. เพื่อยื่นหนังสือต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง