ก.ต.ไฟเขียว "เมทินี ชโลธร" นั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ก.ต.ไฟเขียว "เมทินี ชโลธร" นั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก

สังคม
24 ก.ค. 63
17:22
1,560
Logo Thai PBS
ก.ต.ไฟเขียว "เมทินี ชโลธร" นั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก
ก.ต.เห็นชอบ "เมทินี ชโลธร" เป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 46 และ "ปิยกุล บุญเพิ่ม" เป็นประธานศาลอุทธรณ์ มีผลวันที่ 1 ต.ค.นี้

วันนี้ (24 ก.ค.2563) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ชั้น 5 และชั้น 4 ในตำแหน่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ดังนี้

 • นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 46
 • น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์
 • นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
 • นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
 • นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
 • นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโภคา ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
  เป็นรองประธานศาลฎีกา
 • นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
 • นายเสรี เพศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา
 • นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีอาญาของ
  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
 • นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นประธานแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา
 • นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
 • นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
 • นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา
 • นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
 • นายวรงค์พร จิระภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
 • นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
  ในศาลฎีกา
 • นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
  ในศาลฎีกา
 • นายลาชิต ไชยอนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 
 • นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ต. ยังได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการในตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้งผู้พิพากษาอาวุโส ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง