ไฟเขียว! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้นักเรียนชุมนุมได้ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไฟเขียว! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้นักเรียนชุมนุมได้

การเมือง
19 ส.ค. 63
07:28
4,095
Logo Thai PBS
ไฟเขียว! สพฐ.สั่งทุกโรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้นักเรียนชุมนุมได้
สพฐ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตให้เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้ชุมนุมและแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและกฎหมาย โดยขอให้ผู้บริหารคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมห้ามบุคคลภายนอกร่วมชุมนุม

วันนี้ (19 ส.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติรับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

เปิดพื้นที่ครู-นักเรียน แลกเปลี่ยนความเห็นการเมือง

ขณะที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองระหว่างนักเรียนกว่า 100 คน กับตัวแทนอาจารย์ โดยไม่ปิดกั้นการแสดงออกของนักเรียน ทั้งการผูกโบว์สีขาว ชูกระดาษเปล่า หรือ ชูสามนิ้ว


ตัวแทนนักเรียน เชื่อว่า การแสดงออกทางการเมือง เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี และครอบครัวให้การสนับสนุน ในฐานะเยาวชน อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง และ สร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศ


อาจารย์หลายคน มองว่า ความเห็นต่างทางการเมือง เป็นเรื่องปกติ และ ยิ่งปิดกั้น เด็กๆอาจจะออกจากโรงเรียนไปแสดงออกที่อื่น ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากเปิดพื้นที่ในโรงเรียน อย่างน้อย การเคลื่อนไหวก็อยู่ในสายตาครู และ ผู้ปกครอง

โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ และบ่มเพาะความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของนักเรียน จึงไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องปิดกั้นความคิด เพราะวันใดที่เราปิดกั้นที่โรงเรียน เด็กอาจจะออกไปบนถนน แล้วสถานศึกษาจะรับผิดชอบความปลอดภัยของเด็กได้มากน้อยขนาดไหน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนหลายโรงเรียนชู 3 นิ้วขณะเคารพธงชาติ

ศธ.ชี้นักเรียนชู 3 นิ้วเป็นสิทธิทำได้-ฝ่ายค้านจี้ลงโทษครู

มศว-มก.-มศก.ยืนยันให้นักศึกษาใช้พื้นที่ชุมนุม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง