กองทัพบกจัดกิจกรรม 9 สถานที่น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กองทัพบกจัดกิจกรรม 9 สถานที่น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9

สังคม
12 ต.ค. 63
10:47
283
Logo Thai PBS
กองทัพบกจัดกิจกรรม 9 สถานที่น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9
กองทัพบกชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในโอกาสครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต

วันนี้ (12 ต.ค.2563) พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก

จากนั้นจึงกระทำพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประกอบพิธี

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองราชย์สมบัติ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองราษฎรไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยงดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตา ภายใต้ปฐมพระบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ทั้งนี้ในยามที่ทหารต้องออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยรักษาความสงบตามแนวชายแดน พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ทหารกล้า รวมทั้งพระราชทานทรัพย์อุปการะช่วยเหลือครอบครัวและช่วยเหลือทุนการคึกษาแก่บุตรของทหารที่พลีชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดิน

 

กองทัพบกในฐานะที่ดำรงไว้ซึ่งภารกิจการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุด ที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจปวงชนชาวไทย มีภารกิจอันสำคัญยิ่ง คือการถวายการรักษาความปลอดภัยและถวายพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สำหรับปีนี้กองทัพบก ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ สถานที่ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค พื้นที่ละ 9 แห่ง อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

กองทัพบก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ