เช็กด่วน! 10 แหล่งเสี่ยงเชื้อ COVID-19 การ์ดห้ามตก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เช็กด่วน! 10 แหล่งเสี่ยงเชื้อ COVID-19 การ์ดห้ามตก

สังคม
4 พ.ย. 63
17:42
1,874
Logo Thai PBS
เช็กด่วน! 10 แหล่งเสี่ยงเชื้อ COVID-19 การ์ดห้ามตก
กรมอนามัย ชี้ 10 แหล่งเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ทั้งร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า กีฬา แนะนำการ์ดอย่าตก ป้องกันการระบาดระลอก 2 ชี้น่ากังวลสถานบันเทิง ยานพาหนะ มีการสวมหน้ากากอนามัยเพียงร้อยละ 49

วันนี้ (4พ.ย.2563) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้สถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองและสร้างสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ รวมถึง 10 ประเภทสถานประกอบกิจการ 

  • ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
  • โรงแรมและที่พัก
  • สถานที่จัดประชุมนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 
  • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
  • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
  • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ
  • ยานพาหนะ
  • สุขภาพและความงาม
  • การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ
  • บริษัท นำเที่ยว

โดยทั้งหมดยังต้องคงต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 2 อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ให้มีระบบการคัดกรองก่อนเข้ามาใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร บริเวณทางเข้าออก บันไดเลื่อน ภายในลิฟต์ เพื่อลดความแออัด

ทั้งนี้จากการสำรวจอนามัยโพลออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23–27 ต.ค.นี้ เรื่องการสวมหน้ากากพบว่า สถานที่ที่ประชาชนสวมหน้ากากมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าร้อยละ 92 รองลงมาคือสถานที่แออัด เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา ตลาดนัด หรือการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ร้อยละ 90 โรงพยา บาล ฟิตเนส ร้อยละ 83 สถานที่ทำงาน ร้อยละ 78 สถานศึกษาร้อยละ 62.44 โรงแรม รีสอร์ต ร้อยละ 60 และที่น่ากังวลสถานบันเทิงและยานพาหนะมีการสวมเพียงร้อยละ 49

ดังนั้น ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการเองต้องป้องกัน การแพร่กระจายโรค19 โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” (www.ไทยชนะ.com) ก่อนเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกในการช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ที่สำคัญทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และหมั่น ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำของโรคขึ้นได้อีก

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง