ชวนเยี่ยมเมืองมรดกโลก "กำแพงเพชร" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชวนเยี่ยมเมืองมรดกโลก "กำแพงเพชร"

ภูมิภาค
27 พ.ย. 63
14:51
973
Logo Thai PBS
ชวนเยี่ยมเมืองมรดกโลก "กำแพงเพชร"
หากนึกถึงกำแพงเพชรทุกคนจะคิดว่าเป็นเมืองผ่านไปเที่ยวภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย หลายคนรู้จักเมืองกำแพงเพชร ในฐานเมืองมรดกโลก ร่วมกับสุโขทัย ศรีสัชนาลัย แต่หลายคนยังอาจไม่เคยมาเยือนเมืองที่ซ่อนความงามคุณค่าประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และแหล่งเกษตรกรรม

ภูมิศาสตร์ของกำแพงเพชร เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง มีเนื้อที่ 5.3 ล้านไร่ แบ่งการปกครอง 11 อำเภอ พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ อุทยานแห่งชาติคลองลาน,แม่วงก์,คลองวังเจ้า มีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในอำเภอลานกระบือ และแหล่งหินอ่อนคุณภาพดีในอำเภอพรานกระต่าย

 

 

ประวัติศาสตร์ของเมืองมีมาอย่างยาวนานร่วมสมัยกับสุโขทัย ในฐานะเมืองบริวาร ซึ่งยูเนสโกโด้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมื่อ 12 ธ.ค.2534 ปัจจุบันเมืองโบราณกำแพงเพชรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือโบราณสถานฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งวัสดุก่อสร้างแตกต่างกันฝั่งตะวันออกก่อสร้างด้วยศิลาแลง จะมีขนาดใหญ่และฝั่งตะวันตกก่อสร้างด้วยอิฐจะมีขนาดเล็กกว่า

 

 

การขุดค้นและรักษาเมืองกำแพงเพชร เขตฝั่งตะวันออกภายในเมือง และนอกกำแพงเมืองมีโบราณสถานจำนวนมาก ทั้งวัด กำแพงเมือง และป้อมปราการเมือง ส่วนใหญ่สร้างจากศิลาแลง ทำให้คงทนและเหลือให้เห็นจนถึงปัจจุบัน ศาสนสถานที่พบส่วนใหญ่เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ เขตโบราณสถานฝั่งตะวันออกกลางเมืองมีวัดสำคัญ คือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เป็นศูนย์กลางเมือง เป็นที่ตั้งศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

 

 

เขตอรัญญิกของเมือง(วัดป่า) เป็นที่ตั้งอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีวัดสำคัญ อาทิ วัดสิงห์ วัดพระนอน วัดพระสี่อริยบท วัดฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วัดกำแพงงาาม วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่ ฯลฯ

 

เขตฝั่งตะวันตกแม่น้ำปิง ตรงข้ามเมืองกำแพงเพชร เรียกเมือง "นครชุม" เป็นวัดในเขตอรัญญิกเมืองมีวัดสำคัญ อาทิ วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล วัดซุ้มกอ และวัดหนองลังกา

 

สถานที่แนะนำเยี่ยมชมหากมาเที่ยวกำแพงเพชร

* พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เป็นอาคารแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในเมืองกำแพงเพชร จัดแสดงเรื่องราวของเมืองตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคประวัติศาสตร์ แบ่งยุคสมัยทราวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน โบราณวัตถุ สำคัญ เช่น พระอิศวร สำริด (ศิลปะอยุธยา) พระพุทธรูปลีลา พบที่วัดกรุสี่ห้อง (ศิลปะสุโขทัย)
* วัดพระแก้ว เป็นอารามหลวงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางเมือง วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสามองค์ มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ ฐานมีสิงห์ล้อมรอบ 32 ตัว และยังมีเจดีย์ทรงระฆังประดับช้างรอบฐาน 32 เชือก
* วัดพระธาตุ อยู่ติดกับวัดพระแก้ว เจดีย์ประธานภายในวัดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง บนฐานแปดเหลี่ยม องค์ระฆังค่อนข้างเล็กเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองกำแพงเพชร

 


* วัดพระนอน เป็นวัดขนาดใหญ่นอกกำแพงเมือง จุดเด่นของวัดคือเสาวิหารใช้ศิลาแลงแท่งเดียวมีนาดสูงใหญ่ปักเรียงราย
* วัดพระสี่อิริยาบถ ตั้งอยู่ทางเหนือวัดพระนอน สิ่งก่อสร้างสำคัญ คือวิหารด้านหลังสร้างเป็นมณฑปแบบจตุรมุขยื่นออกมา 4 ด้าน ผนังแต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมเว้าและประดิษฐานพระพุทธรูปแตกต่างกัน คือ เดิน นั่ง ยืน นอน ปัจจุบันเหลือเฉพาะพระยืนทางทิศตะวันตก พระพักตร์มีลักษณะศิลปะสุโขทัย
* วัดช้างรอบ ตั้งอยู่บนเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก สิ่งก่อสร้างสำคัญสุด คือเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ฐานสี่เหลี่ยมยกสูง ฐานล่างประดับปูนปั้นช้าง 68 เชือก พบงานปูนปั้นเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และงานดินเผารูปเทวดา นางฟ้า กินนร กินรี และหงส์ ด้านหน้าวิหารยังพบสระที่ขุดลงไปเห็นชั้นของศิลาแลง

 

 

สำหรับเมืองเก่ากำแพงเพชร มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง ภายในกำแพงเมืองมีเนื้อที่ 503 ไร่ และนอกเมืองเขตอรัญญิกมีเนื้อที่ 1,611 ไร่ โบราณสถานจึงกระจายรอบเมือง และร่มรื่นด้วยป่าไม้ โดยเฉพาะในเขตอรัญญิก

 

 

กำแพงเพชร ถ้าได้มาเยือนสักครั้งจะรักเมืองนี้ ภายในตัวเมืองมีอาคารเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 วิถีชีวิต ผู้คน ยังคงเรียบง่าย และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่ริมแม่น้ำปิง