ระบบเตือนน้ำหลาก-ดินถล่ม แจ้งเตือนอพยพ 23 หมู่บ้าน นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ

ภัยพิบัติ
3 ธ.ค. 63
00:32
4,981
Logo Thai PBS
ระบบเตือนน้ำหลาก-ดินถล่ม แจ้งเตือนอพยพ 23 หมู่บ้าน นครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ
แจ้งเตือนอพยพ 23 หมู่บ้าน 2 จังหวัด สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ฝนหนักเกิน 150 ม.ม.นาน 24-48 ชั่วโมง หวั่นน้ำหลาก-ดินถล่ม

วันนี้ (2 ธ.ค.2563) ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.) กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยข้อมูลเตือนภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก มีปริมาณสะสมจำนวนมาก ดังนี้

เวลา 21.25 น.
แจ้งอพยพ บ้านคลองปาว ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:56:57 น. ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานีบ้านคลองปาว ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ฝนหนักมาก
หมู่บ้านครอบคลุม
1. บ้านน้ำตกคลองพาย ต.น้ำหัก อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
2. บ้านวังผักแว่น ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง

เวลา 21.28 น.
แจ้งอพยพ บ้านนบ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:15:19 น. แจ้งอพยพด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ฝนหนักมาก
หมู่บ้านครอบคลุม
1. บ้านหวายช่อ ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
2. บ้านสองแพรก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
3. บ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง

เวลา 21.30 น.
แจ้งอพยพ บ้านไทรงาม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 18:14:08 น. แจ้งอพยพด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรงาม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ฝนหนักมาก
หมู่บ้านครอบคลุม
1. บ้านยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
2. บ้านโตนยาง ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
3. บ้านบางกาบ ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
4. บ้านหินลาด ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง

เวลา 21.35 น.
แจ้งอพยพ บ้านสระบัว ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:20:47 น. แจ้งอพยพด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระบัว ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ฝนหนักมาก
หมู่บ้านครอบคลุม
1. บ้านห้วยชัน ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
2. บ้านคลองหาเหนือ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
3. บ้านปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
4. บ้านเขาน้อย ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
5. บ้านไร่เหนือ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง

เวลา 21.38 น.
แจ้งอพยพ บ้านเหนือคลอง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:17:51 น. แจ้งอพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ฝนหนักมาก
หมู่บ้านครอบคลุม
1. บ้านคลองหินแพง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
2. บ้านส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
3. บ้านห้วยทรายขาว ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
4. บ้านสวนกล้วย ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง

เวลา 22.10 น.
แจ้ง อพยพ บ้านเขาแก้ว ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ฝนหนักมาก
หมู่บ้านครอบคลุม
1. บ้านหลังเขา ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
2. บ้านหนองชุมแสง ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
3. บ้านนานอก ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
4. บ้านเกาะมุกด์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
5. บ้านประสงค์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง

ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 143.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 155.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 155.0 มิลลิเมตร ระดับน้ำ N/A อุณหภูมิ 21.6 องศาเซลเซียส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง