"สติธร" แนะเปิดเวทีถกแก้กระบวนการ "วิธีการแก้ รธน. - ส.ส.ร." | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"สติธร" แนะเปิดเวทีถกแก้กระบวนการ "วิธีการแก้ รธน. - ส.ส.ร."

การเมือง
4 ธ.ค. 63
14:01
111
Logo Thai PBS
"สติธร" แนะเปิดเวทีถกแก้กระบวนการ "วิธีการแก้ รธน. - ส.ส.ร."
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย แนะเปิดเวทีหารือแก้กระบวนการวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรูปแบบของ ส.ส.ร. ก่อนการทำประชามติ พร้อมระบุหากไม่ทำ 2 เรื่องนี้ อาจทำให้เกิดการไม่ยอมรับการทำประชามติ

วันนี้ (4 ธ.ค.2563) นายสติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เตรียมพร้อมไปให้ความเห็นเชิงวิชาการต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ของรัฐสภา ให้ทันต่อการทำประชามติการแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐสภากำลังดำเนินการอยู่ โดยจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือว่าขั้นตอนการดำเนินการ

ส่วนกรณีการรณรงค์ของประชาชนเกี่ยวกับการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติร่างแก้รัฐธรรมนูญ อ้างอิงว่าตามหลักการการทำประชามติมีความสำคัญที่จะนำไปสู่การรับรองความชอบธรรมของกฎหมายนั้นต้องมีกระบวนการที่เปิดกว้าง ซึ่งถือว่าเป็นการให้ความรู้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจกับประชาชนไปในตัว ไม่ว่าจะด้านที่ดีหรือไม่ดี และกระบวนการจะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำประชามติ

ชี้ไม่ทำ 2 เรื่อง เสี่ยงเกิดการไม่ยอมรับประชามติ

ทั้งนี้ ย้ำว่าหากไม่ทำ 2 เรื่องนี้โอกาสทำประชามติไปแล้วอาจเกิดกรณีการไม่ยอมรับการทำประชามติเกิดขึ้น ซึ่งในต่างประเทศเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่นเดียวกันกับตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ ส.ส.ร. จะยกร่างใหม่ หากกฎหมายไม่ได้กำหนดห้ามอย่างกฎหมายเดิม เห็นว่าเรื่องการรณรงค์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญควรเป็นสิ่งที่กระทำได้

โดยสิ่งที่กำลังนำไปทำประชามติครั้งแรก คือแก้กระบวนการวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรูปแบบของ ส.ส.ร. ซึ่งมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ควรมีเวทีที่มีการพูดคุยกัน คุยกันด้วยเหตุผล ให้มีการแสดงความเห็น เพราะสุดท้ายผู้ที่ตัดสินแบบไหนดีหรือคนส่วนใหญ่ยอมรับได้ ส่งผลให้กระบวนการที่นำไปสู่การแก้ไขเพิ่มในอนาคตได้เดินหน้าต่อไปได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง