กกต.ถอน 19 ผู้สมัคร "ส.อบจ." ถือหุ้นสื่อ-เล่นพนัน-ไม่เลือกตั้ง' 62 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กกต.ถอน 19 ผู้สมัคร "ส.อบจ." ถือหุ้นสื่อ-เล่นพนัน-ไม่เลือกตั้ง' 62

การเมือง
8 ธ.ค. 63
16:49
3,379
Logo Thai PBS
กกต.ถอน 19 ผู้สมัคร "ส.อบจ." ถือหุ้นสื่อ-เล่นพนัน-ไม่เลือกตั้ง' 62
กกต.เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาอบจ.เพิ่มอีก 19 คน พบถือหุ้นสื่อ-กระทำผิดกฎหมายการพนัน 7 คน ส่วนอีก 12 คน ถูกจำกัดสิทธิสมัคร 2 ปี เนื่องจากไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562

วันนี้ (8 ธ.ค.2563) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ที่มีคำสั่งถอนชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก 19 คนออกจากประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบจ.ประกาศก่อนหน้านี้ หลังพบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่มาตรา 50 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กำหนด ดังนี้ 

  • 1.นายณัฐ แก้วนันท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.ปากช่องเขต 4 เนื่องจากผลการตรวจสอบแล้วแม้ "สื่อโคราช" ที่มีชื่อนายณัฐ เป็นเจ้าของจะหยุดกิจการ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์จึงยังถือว่านายณัฐ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  • 2.นายภควรรษ ทานะมัย ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.ชัยบาล เขต 1 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
  • 3.นายสมภพ จันทรวงศ์ผู้สมัคร ส.อบจ.อุบลราชธานี อ.เมือง เขต 1เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • 4.นายพจ เกิดกระจาย ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.เมือง เขต 4 เนื่องจาก เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลจ.บุรีรัมย์ ฐานนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินอัตรากำหนดมาวิ่งบนถนนหลวง
  • 5.นายไกรสร เฮมรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ เขต 1 เนื่องจากเคยถูกคุมขังในสถานกักกันกลาง จ.ปทุมธานี ในคดีร่วมเล่นการพนันเครื่องกลไฟฟ้า (ไฮโล)
  • 6.นายสะอาด ฉ่ำชะเอม ผู้สมัคร ส.อบจ.ลพบุรี อ.เมือง เขต 9 เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนันฐานเป็นเป็นเจ้ามือ
  • 7.นายปรีชา จันทะเสน ผู้สมัครส.อบจ.อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทอง เรดิโอ ประกอบกิจการวิทยุกระจาย

12 คนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปี 62-ถูกตัดสิทธิ 2 ปี

ขณะที่ลำดับที่ 8 -19 ประกอบด้วยนางนวลจันทร์ สิทธิจันทร์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 3 , น.ส.สมใจ ประเสริฐสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมือง เขต 2 , นายนรินทร์ อาภรรัมย์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรมย์ อ.เมือง เขต 5 จ.บุรีรัมย์ ,น.ส.อชิรญาคุ้มสุวรรณ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง เขต 2 , น.ส.ลำใย คล่องแคล้ว ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย เขต 1 , น.ส.เปรมิกา นามโคตร ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัยเขต 1

นายประกิจ ชาชำนาญ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ เขต 3 , นายวินัย วงค์อยู่ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง เขต 1 , นายอรุณ ทรัพย์มาก ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.สตึก เขต 2 ,นางกนกวรรณ แก้วยงกต ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 , นายสุรศักดิ์ อภัยจิตร์ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย เขต 2 และนายมานิต วัชรานนท์ ผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมดไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 และถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง