กำหนดเงื่อนไขแรงงานกัมพูชาตัดอ้อย จ.สระแก้ว

ภูมิภาค
9 ธ.ค. 63
18:16
452
Logo Thai PBS
กำหนดเงื่อนไขแรงงานกัมพูชาตัดอ้อย จ.สระแก้ว
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้วมีมติให้นำเข้าแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาตัดอ้อยใน จ.สระแก้ว ได้วันละ 300 คน โดยต้องผ่านการคัดกรองและการกักตัวที่เข้มงวดเพื่อป้องกัน COVID-19 จากกัมพูชาลามเข้าไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน มีมติให้นำแรงงานชาวกัมพูชา 10,200 คน เข้ามาตัดอ้อยในจังหวัดได้แล้ว แต่อนุญาตให้เข้ามาได้วันละ 300 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองได้อย่างรัดกุม

แต่แรงงานชาวกัมพูชาทุกคนต้องกักตัว 14 วัน และต้องผ่านการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 ครั้ง และต้องเดินทางผ่านช่องทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้นจึงจะทำงานได้ โดยให้เริ่มนำแรงงานเข้ามาปลายเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อให้ทันฤดูกาลหีบอ้อยที่จะเริ่มในวันที่ 5 ม.ค.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง