ตร.ยืนยันพร้อมรักษาความปลอดภัย "เลือกตั้ง อบจ." 20 ธ.ค.นี้

การเมือง
14 ธ.ค. 63
18:29
4,484
Logo Thai PBS
ตร.ยืนยันพร้อมรักษาความปลอดภัย "เลือกตั้ง อบจ." 20 ธ.ค.นี้
โฆษก ตร. ยืนยันตำรวจพร้อมดูแลและรักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.นี้ ย้ำห้ามขาย หรือจัดเลี้ยงสุรา ในเวลาที่กำหนด ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

วันนี้ (วันที่ 14 ธ.ค.2563) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการในการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง.ผบ.ตร ลงไปควบคุมกำกับดูแลในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สนับสนุนและรองรับภารกิจจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. ทั่วประเทศ โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง รวมถึงจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศในการรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น ชุดเคลื่อนที่เร็ว  ชุดป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ชุดรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งสถานที่นับคะแนน ชุดรักษาความปลอดภัยการพิมพ์ การขนส่ง การเก็บรักษา บัตร และอุปกรณ์ เป็นต้น

ที่ผ่านมาได้มีข้อสั่งการโดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับภารกิจการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระเบียบ กฎหมาย การจัดทำแผนการปฏิบัติการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แผนเผชิญเหตุ การซักซ้อมปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง และกำชับการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ และให้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งรวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความบกพร่อง โดยให้มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงมีวงรอบการตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวอีกว่า ได้เน้นย้ำให้มีการออกตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบถึงกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2561 ในมาตรา 147 กรณีผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประกาศให้วันที่อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.2563 เป็นวันเลือกตั้ง อบจ. ดังนั้นในวันที่ 19 ธ.ค.2563 เวลา 18.00 น. ไปถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 20 ธ.ค.2563 จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

โฆษก ตร. ขอความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้สมัครฯ พรรคการเมือง ประชาชน ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องพฤติกรรม หรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หากพบข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือโทรหมายเลข 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชม. หรือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง