เล็งใช้ DDC-Care ติดตามเสี่ยง COVID-19 กลุ่มสมุทรสาคร

Logo Thai PBS
เล็งใช้  DDC-Care ติดตามเสี่ยง COVID-19 กลุ่มสมุทรสาคร
สวทช.พัฒนาแอปพลิเคชัน DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยง COVID-19 เตรียมประสานงานสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร นำระบบไปใช้กับแรงงานข้ามชาติที่ถูกกักตัวจากตลาดกุ้ง โดยผลงานคว้ารางวัลผลงานเด่นของกระทรวงวิทยาศาสตร์

วันนี้ (24 ธ.ค.2563) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการมอบผลงานเด่นปี 2563 โดยหนึ่งในผลงานของสำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19” คือผลงาน “DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”  

สำหรับ DDC-Care เป็นระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค COVID-19 พัฒนาโดย ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล นักวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และทีมวิจัย สวทช.เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขในการประเมินสถานการณ์ เตรียมการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

อ่านข่าว นายกฯ ยันไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ ให้ ผวจ.ตัดสินใจเอง

ภาพ:สวทช.

ภาพ:สวทช.

ภาพ:สวทช.

รู้จัก 3 DDC-Care ประเมิน COVID-19 

โดยแบ่งออกเป็น 3 แอปพลิเคชัน ได้แก่ 1. DDC-Care REGISTRY เว็บแอปพลิเคชัน สำหรับลงทะเบียนใช้งานระบบผ่าน SMS หรือ QR Code ที่มีการยืนยันตัวตน ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะผู้ที่เจ้าหน้าระบุเท่านั้น 2.) DDC-Care APP: แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถดึงพิกัดผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติผ่านระบบ GPS และแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบ

เมื่อมีการออกนอกพื้นที่กักตัวที่ปักหมุดไว้เกินกว่าระยะที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดผ่าน Huawei App Gallery รองรับ 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน และพม่า

ส่วน 3. DDC-Care DASHBOARD: เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการติดตามสุขภาพและการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงแบบเรียลไทม์ ในรูปแผนที่แสดงตำแหน่งที่อยู่ของกลุ่มเสี่ยงในภาพรวม พร้อมสถานะแสดงระดับความเสี่ยง การออกนอกที่พัก และการปิด GPS ตารางแสดงข้อมูลสุขภาพในระยะเวลา 14 วัน ของกลุ่มเสี่ยงแต่ละราย และแผนที่แสดงประวัติการเดินทาง และตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของกลุ่มเสี่ยงรายคน โดยเจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงตามสิทธิ์ทีได้รับมอบหมาย

กลุ่มเสี่ยงจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด เมื่อผลการประเมินความเสี่ยงรายวันพบว่าเสี่ยงสูง ระบบจะแสดงเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชัน หากมีการเดินทางก็ใช้ตำแหน่งในการสอบโรคว่าเดินทางไปบริเวณใดบ้าง ช่วยลดเวลาในการสอบโรค

นำร่องใช้ในกลุ่มเสี่ยง จ.สมุทรสาคร

ขณะนี้ระบบ DDC-Care ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการติดตามการกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ที่ต้องกักตัวที่บ้าน เพื่อควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงแคบ

สำหรับการระบาดระลอกใหม่ ในกรณี จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มีการใช้งานโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการติดตามกลุ่มเสี่ยงกว่า 100 คนมีการใช้งานโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการติดตามกลุ่มเสี่ยงกว่า 60 คน และในพื้นที่ใกล้ชายแดนประเทศเมียนมาบริเวณด่านแม่สอด จ.ตาก โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด และโรงพยาบาลแม่สอด

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในการนำระบบ DDC-Care ไปใช้กับแรงงานข้ามชาติ ที่ถูกกักตัวจากตลาดกุ้ง

นอกจากนี้ระบบ DDC-Care ยังได้ถูกใช้สำหรับการติดตามและเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ต้องกักตัวที่บ้าน เช่น คนขับรถบรรทุกที่รับส่งของจากชายแดน ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบการเดินทางและสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงได้ตลอดเวลา

ภาพ: สวทช.

ภาพ: สวทช.

ภาพ: สวทช.

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กำหนด 4 โซนติดเชื้อ "สมุทรสาคร" ควบคุมสูงสุด

ศบค.แจงยิบแบ่ง 4 พื้นที่คุม COVID-19 ชี้ "สมุทรสาคร" งดปีใหม่

ผู้ใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” เลื่อนเข้าพักได้ 6-12 เดือน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง