"ประวิตร" เตือนนักกีฬา - บุคลากร ระวัง COVID-19 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ประวิตร" เตือนนักกีฬา - บุคลากร ระวัง COVID-19

กีฬา
30 ธ.ค. 63
12:49
88
Logo Thai PBS
 "ประวิตร" เตือนนักกีฬา - บุคลากร ระวัง COVID-19
"พล.อ.ประวิตร" ประชุม คกก.กีฬา สั่งขับเคลื่อนต่อเนื่อง ปรับปรุงโครงสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สนับสนุนงบประมาณสมาคมกีฬา กำชับเร่งฝึกซ้อม เตรียมพร้อมแข่งนานาชาติ แต่ให้ระวัง COVID-19 ด้วย

วันนี้ (30 ธ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 13/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

รับทราบผลการดำเนินงานของ กกท.

ที่ประชุม ได้รับทราบผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงร่างโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... และกรอบอัตรากำลังของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และให้สอดคล้อง กับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580), 2.ยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย, 3.Thailand 4.0, 4.Big Data และ 5.Data transformation

 

 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และคณะกรรมการกีฬาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการในการบริหารจัดการ, การพัฒนานักกีฬา, การพัฒนาบุคลากร และการจัดการแข่งขัน เป็นต้น

ย้ำ กกท.บริหารงานให้เกิดความคุ้มค่า

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท.ให้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาให้เป็นไปตามแผนงาน และตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด การบริหารงบประมาณให้ตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม เพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ย้ำสมาคมกีฬาต้องเร่งฝึกซ้อมนักกีฬาให้มีความพร้อม สำหรับการแข่งขันรายการต่างๆ ระดับนานาชาติ โดยให้ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอย่างจริงจัง สำหรับการบรรจุบุคคล จะต้องให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อย่างแท้จริง

 

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำให้ กกท.บริหารสนามกีฬาจังหวัด ให้เกิดความคุ้มค่าอีกด้วย พร้อมยังได้แสดงความห่วงใยต่อตัวนักกีฬา รวมทั้งบุคลากรการกีฬาทุกคน โดยขอให้มีความระมัดระวังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระหว่างการฝึกซ้อมด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง