รอชงนายกฯ ใช้ 2 ขั้น คุมเข้ม COVID-19 ยังไม่ล็อกดาวน์

สังคม
2 ม.ค. 64
12:42
2,048
Logo Thai PBS
รอชงนายกฯ ใช้ 2 ขั้น คุมเข้ม COVID-19 ยังไม่ล็อกดาวน์
เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.ใช้ 2 ขั้น คุมเข้มแพร่ระบาด COVID-19 หากไฟเขียวจะเริ่มใช้ขั้นแรก 4 ม.ค.- 1 ก.พ.นี้

วันนี้ (2 ม.ค.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงถึงมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 หากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ก็จะดำเนินการทันทีในสัปดาห์หน้า ว่า

ทุกภาคส่วนดำเนินการมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ ศบค.กำหนดอย่างบูรณาการและประสานสอดคล้อง ซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้

1.ขั้นที่ 1 จำกัดเวลาเปิด-ปิด สถานประกอบการ , ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด , ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย, หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก, ขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัด

 

สถานการศึกษาหยุดการเรียนการสอนหรือใช้รูปแบบออนไลน์, ให้มีการทำงานแบบ Work Form Home ทั่วทั้งพื้นที่ที่ ศบค.กำหนด, มีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด, เร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรค สธ.


- ห้ามเวลาดำเนินการ : 4 ม.ค.2564 เวลา 06.00 น. ถึง 1 ก.พ.2564 เวลา 06.00 น.

 

2.ขั้นที่ 2 จำกัดเวลาเปิด-ปิด สถานประกอบการเพิ่มขึ้น (รวมทั้งจำกัดการเปิดกิจการบางประเภทด้วย), ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, เพิ่มความเข้มข้นในการเร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย, งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก, เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด

 

สถานศึกษายังคงหยุดการเรียนการสอนเว้นกิจกรรมที่มีความจำเป็น, เร่งรัดและเพิ่มการทำงานแบบ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ, เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่เสี่ยง, กิจกรรม/ กิจการที่เสี่ยง, กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง, จำกัดเวลาออกนอกเคหะสถาน ในพื้นที่ที่ ศปก.จังหวัดกำหนด

- ห้วงเวลาดำเนินการ : ตามที่นายกรัฐมนตรี/ ผอ.ศบค. เห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการฯ ในกรอบเงื่อนไข ที่ ศบค.กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง