กก.สมานฉันท์ตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ "ชวรงค์ - เตือนใจ - ปาริชาติ - ภูมิ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กก.สมานฉันท์ตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ "ชวรงค์ - เตือนใจ - ปาริชาติ - ภูมิ"

การเมือง
25 ม.ค. 64
18:28
238
Logo Thai PBS
กก.สมานฉันท์ตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ "ชวรงค์ - เตือนใจ - ปาริชาติ - ภูมิ"
ที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ มีมติเลือก 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, นางเตือนใจ ดีเทศน์, นายภูมิ มูลศิลป์ และนางปาริชาต สถาปิตานนท์

วันนี้ (25 ม.ค.2564) เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัย์ (ปชป.) ในฐานะประธานกรรมการสมานฉันท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรง คุณวุฒิกรรมการสมานฉันท์ จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการเสนอขึ้นมาหลายคน อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อมวลชน ด้านสังคม เป็นต้น

ก่อนจะเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ได้แก่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.), นายภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์จะแจ้งเรื่องให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรับทราบว่าจะพร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการหรือไม่ ถ้ายินยอมจะส่งชื่อให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แต่งตั้งต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ชวน" หารือ คกก.สมานฉันท์ นัดแรก ไร้ฝ่ายค้านเข้าร่วม

"วิรัช" หวังฝ่ายค้านลดทิฐิร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

"เทอดพงษ์-นิโรธ-สรอรรถ" ร่วมวงกรรมการสมานฉันท์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง