พบ"แมลงวันขายาว"ชนิดใหม่ของโลกจากป่าตำมะลัง จ.สตูล | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

พบ"แมลงวันขายาว"ชนิดใหม่ของโลกจากป่าตำมะลัง จ.สตูล

Logo Thai PBS
พบ"แมลงวันขายาว"ชนิดใหม่ของโลกจากป่าตำมะลัง จ.สตูล
นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ "แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส" จากป่าชายเลนตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เป็นแมลงชนิดใหม่ของโลก

วานนี้ (27 ม.ค.2564) เพจเฟซบุ๊ก Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โพสต์ข่าวดีในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส ค้นพบ โดยนักอนุกรมวิธานของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจรย์จุฑามาส (Ngirhaphium chutamasae) เป็นแมลงวันขายาวขนาดใหญ่พบได้ในป่าชายเลน เช่น ป่าชายเลนที่ติดกับทะเลเปิด หรือคลองป่าชายเลนชั้นในที่มีพื้นที่ดินเลนกว้าง ยามที่น้ำทะเลลดลงสูงสุด ถูกค้นพบครั้งแรกจากหน่วยวิจัยป่าชายเลนตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล และตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติแก่ รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักวิจัย และผอ.พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ.และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลักษณะที่เด่นชัดคือ ลำตัวมีสีเขียวอมทองความยาวลำตัวประมาณ 7 มิลลิเมตร มีปล้องหนวดหนาและใหญ่ ในส่วนของ dorsal surstylus (ds) หรือส่วนที่ยื่นออกจากทางด้านล่างของส่วนสีบพันธุ์เพศผู้มีลักษณะคล้ายรองเท้าบู๊ต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง